Etlan Nelli Valmarin tutkimus huippujournaaliin

Etlan tutkija Nelli Valmarin tutkimus on julkaistu The Review of Economic Studies -journaalissa, joka on taloustieteen vaikuttavimpia akateemisia julkaisuja. Valmari on kehittänyt tutkimuksessaan menetelmän, jolla voidaan arvioida yritysten tuotekohtaista tuottavuutta.

Etlan tutkija Nelli Valmarin tutkimus “Estimating Production Functions of Multiproduct Firms?” on julkaistu taloustieteen The Review of Economic Studies– huippujournaalissa. Journaali on yksi taloustieteen keskeisistä tiedejulkaisuista, ja se on useasti rankattu alan vaikuttavimpien joukkoon.

Moni yritys valmistaa useita eri tuotteita ja sen vuoksi käyttää useita eri tuotantoteknologioita. Tällöin yrityksen sisällä voi olla tuotekohtaisia eroja tuotantoresurssien käytössä ja tuottavuudessa. Tyypilliset rekisteriaineistot eivät sellaisenaan kuitenkaan mahdollista yritysten sisäisten erojen huomioimista yritysten tuotantofunktioiden ja tuottavuuden estimoinnissa.

Etlan Valmarin tutkimuksessa on kehitetty menetelmä, jolla yritysten tuotantofunktioita ja tuottavuutta voi arvioida tuotekohtaisesti. Menetelmää hyödyntämällä voidaan vastata kysymyksiin liittyen mm. yritysten tuottavuuteen ja sen kehitykseen sekä tuotekohtaisiin tuotantokustannuksiin ja -päätöksiin.

Tutkimuksen ja menetelmän varhainen versio on julkaistu Etlan Working Paper-työpaperina jo vuonna 2016. Journaalissa nyt julkaistu tutkimus on viimeistelty versio samaisesta tutkimuksesta.

 

Tutkimus The Review of Economic Studies -sivulla

 

The Review of Economic Studies -journaalissa julkaistut tutkimukset keskittyvät teoreettiseen ja soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Erityisesti journaalissa julkaistaan nuorten taloustietelijöiden tutkimusten tuloksia. Journaali on perustettu vuonna 1933.