Vihreän siirtymän vaikutukset merkittäviä Suomelle: webinaaritallenne

Talouden kannalta vihreä siirtymä ja sen eteneminen ovat lähivuosikymmeninä merkittävämmässä roolissa Suomessa kuin ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ilmastonmuutoksen talousvaikutukset ovat todennäköisesti Suomessa vähäisemmät kuin valtaosassa muita maita, vaikkakin heijastevaikutukset ulottuvat myös meille. Tämä ilmenee Etlan, Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin valtioneuvostolle laatimasta tutkimuksesta. Tutkimuksen tuloksia syvennettiin julkistuswebinaarissa 27.maaliskuuta.

Etlan, Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin valtioneuvostolle laadittu tutkimus “Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen”, (valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:17) arvioi, että ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset, kuten muuttuvat sään ääri-ilmiöt, vaikuttavat Suomen kansan- ja julkistalouteen vähemmän kuin valtaosassa muita maita – varsinkin jos onnistumme hillintä- ja sopeutumispolitiikassa. Talouden kannalta vihreä siirtymä ja sen eteneminen ovat lähivuosikymmeninä Suomessa tärkeämmässä roolissa kuin ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Laajan ja monivuotisen tutkimuksen tuloksia käsiteltiin tarkemmin julkistuswebinaarissa maanantaina 27.maaliskuuta. Webinaari vedettiin Etlan neuvotteluhuoneesta. Tuloksia kävi ensin läpi Etlan tutkimusjohtaja ja hankkeen vetäjä Tero Kuusi. Tämän jälkeen kuultiin yksityiskohtaisemmat puheenvuorot: kansantalouden vaikutuksia kävi läpi SYKE:n erikoistutkija Johanna Pohjola, julkisen talouden vaikutuksia Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen ja alueellisia vaikutuksia asiantuntija Otso Sillanaukee Demos Helsingitä.

Tilaisuuden aluksi tervetulosanat lausui ohjausryhmän puheenjohtaja, finanssineuvos Laura Vartia valtiovarainministeriöstä. Tilaisuuden avasi ja yleisön kysymyksiä keskusteluun nosti Demos Helsingin vanhempi konsultti Katri Sarkia.

Vuonna 2021 alkaneen monivuotisen hankkeen päättymisen kunniaksi nostettiin malja. Kuvassa julkistustilaisuudessa paikalla tutkimusryhmästä Tarmo Valkonen (vas.), Johanna Pohjola, Tero Kuusi, Otso Sillanaukee ja Katri Sarkia.

 

Puheenvuorot videolla:
02:35 Laura Vartia
07:10 Tero Kuusi
27:45 Johanna Pohjola
34:40 Tarmo Valkonen

Liitteet

Julkistuswebinaarin puhujien kalvot

Lataa