Vihreä siirtymä haastaa työelämää – uusi hanke selvittää siirtymän koulutus- ja osaamistarpeita

Vihreän siirtymän tavoitteet on omaksuttu politiikkatavoitteiksi sekä kansallisella että EU-tasolla, mutta monet vaikutuksista ovat vielä epäselviä. Yksi tutkimaton alue on osaamisen ja koulutuksen muutospaineet. Etlassa keväällä 2022 käynnistyvässä tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia osaamis- ja koulutustarpeita vihreä siirtymä ja Suomen hiilineutraalisuustavoite asettavat suomalaiselle yhteiskunnalle ja työelämälle.

Suomen kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite 2035 ja muut kestävän kehityksen tavoitteet vaativat kiireellisiä koulutuksen uudistuksia, koska osaamistarpeisiin vastaaminen vie vuosia. Vihreän siirtymän tavoitteet on omaksuttu politiikkatavoitteiksi sekä kansallisesti että EU-tasolla, mutta monet systeemiset vaikutukset ovat kuitenkin vielä epäselviä. Esimerkiksi osaamis- ja koulutustarpeisiin liittyviä muutospaineita ei tunneta tarpeeksi.

Etlassa käynnistyy keväällä 2022 yksivuotinen tutkimushanke Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS), jonka tarkoituksena on tutkia muutoksen mukanaan tuomia osaamis- ja koulutustarpeita suomalaiselle yhteiskunnalle ja työelämälle. Etlan lisäksi hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Demos Helsinki, joka koordinoi hanketta.

Etlan osuus hankkeessa keskittyy tarkastelemaan erityisesti vihreän siirtymän vaikutuksia ammatti- ja elinkeinorakenteeseen sekä työelämän osaamistarpeisiin. Lisäksi Etla on mukana työpaketissa, joka keskittyy arvioimaan, miten osaamis- ja koulutusjärjestelmä nykytiedon valossa vastaa vihreän siirtymän myötä muuttuvaan ammattirakenteeseen ja osaamistarpeeseen.

Etlassa hankkeesta vastaa tutkija Olli-Pekka Kuusela. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat tutkimusjohtaja Antti Kauhanen sekä tutkija Jussi Lintunen.

– Tutkimushanke vastaa suoraan yhteen suomalaisen yhteiskunnan haasteista eli kartoittaa vihreän siirtymän aiheuttamia osaamistarpeita tulevaisuudessa. Tarkastelemme myös, miten vihreän siirtymän vaatimaa osaamista voitaisiin edistää myös koulutusjärjestelmän ulkopuolella, esimerkiksi kolmannella sektorilla. Hankkeen tulosten pohjalta tuotetaan konkreettisia politiikkasuosituksia siitä, millaisia muutoksia koulutukseen ja oppimisympäristöihin jatkossa vaaditaan, toteaa Etlan Olli-Pekka Kuusela.

 

Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS) -tutkimushanke kestää vuoteen 2023. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman (VN TEAS) toimeenpanoa.

 

Etlassa käynnistyy keväällä kolme muutakin VN TEAS -hanketta:

Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama -hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa siitä, minkälaisia toimenpiteitä tarvittaisiin tukemaan suomalaisten yritysten kehittymistä korkean tuottavuuden yrityksiksi ja näin tukemaan Suomen talouden kasvua. Etlan kanssa hanketta toteuttaa Työn ja talouden tutkimus Labore. Etlassa hankkeesta vastaa tutkimusjohtaja Heli Koski.

Hiilineutraalin siirtymän rakenteelliset kilpailukyky- ja tuottavuusvaikutukset -hankkeessa selvitetään, millaisten vaikutuskanavien kautta hiilineutraali siirtymä voi vahvistaa tai heikentää tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeesta vastaa Etlan tutkija Natalia Kuosmanen.

Kaupan esteet ja niiden vaikutukset (Etlatieto) tuottaa ajankohtaisen tilannekuvan suomalaisyritysten kohtaamista kaupanesteistä ja millaisia rahamääräisiä vaikutuksia kaupanesteillä on ollut. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2022 ja siitä vastaa Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.