Natalia Kuosmanen Etlan tutkimuspäälliköksi: fokuksessa yritysten uudistuminen ja kilpailukyky

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen uudeksi tutkimuspäälliköksi on nimitetty MMT Natalia Kuosmanen. Kuosmasen tutkimusteemat keskittyvät yritysten uudistumiseen, tuottavuuteen ja ilmastonmuutoksen talousvaikutuksiin. Hän on työskennellyt Etlassa tutkijana vuodesta 2020.

MMT Natalia Kuosmanen on nimitetty Etlan tutkimuspäälliköksi 1.5.2022 alkaen. Kuosmanen on työskennellyt Etlassa tutkijana vuodesta 2020 Yritysten uudistuminen -tutkimusryhmässä, jota vetää tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Kuosmanen on valmistunut maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Ennen Etlaa hän on työskennellyt Maa- ja maatalousekonomian tutkimuskeskuksessa (MTT) sekä Luonnonvarakeskuksessa (Luke).

Kuosmasen tutkimusteemat keskittyvät tuottavuuteen, yritysten uudistumiseen sekä ilmastonmuutoksen talousvaikutuksiin. Hän vahvistaa lisäksi empiirisiin menetelmiin liittyvää osaamista Etlassa. Tällä hetkellä Kuosmanen tutkii, miten rakenteelliset muutokset, kuten markkinaosuuksien kasvattaminen tai menettäminen, uusien yritysten perustaminen sekä vanhojen yritysten poistuminen markkinoilta, vaikuttavat energia- ja teollisuustoimialojen hiilituottavuuden kasvuun.

– Etlan tutkimustyön fokuksessa ovat toisaalta talouspolitiikan, toisaalta keskeisten muutosvoimien vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Oma työni tutkimuspäällikkönä keskittyy jatkossa siihen, miten talouspolitiikalla voidaan edistää yritysten välistä kilpailua ja toimintaedellytyksiä Suomessa sekä parantaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla ilmastonmuutoshaasteen edessä, toteaa Natalia Kuosmanen.

Natalia Kuosmanen vetää Etlassa keväällä 2022 alkanutta valtioneuvoston kanslian rahoittamaa tutkimushanketta ”Hiilineutraalin siirtymän rakenteelliset kilpailukyky- ja tuottavuusvaikutukset”. Vuonna 2023 päättyvässä hankkeessa kartoitetaan, millaisten vaikutuskanavien kautta hiilineutraali siirtymä voi vahvistaa tai heikentää tuottavuutta ja kilpailukykyä yritys- ja toimialatasolla. Lisäksi hankkeessa selvitetään hiilineutraalin siirtymän aiheuttamia mahdollisia investointitarpeita tulevaisuudessa.