Teknologiajättien yritysostoihin puuttuminen on rakenteellisten kilpailuongelmien ratkaisun ytimessä

Tiivistelmä

EU:n kilpailulainsäädäntö ei anna mahdollisuutta puuttua riittävästi markkinoilla havaittuihin rakenteellisiin kilpailuongelmiin. Suunnitteilla on voimassa olevia kilpailusäännöksiä täydentävä työkalu, joka takaisi reilun ja vääristymättömän kilpailun, hyödyttäisi kuluttajia ja lisäisi innovaatioita.

Taloustieteellinen tutkimus viittaa siihen, että suurten alustayritysten markkinadominanssi voi siirtyä kuluttajadatavarantojen hyödyntämisen myötä myös perinteisille tuotemarkkinoille. Algoritmien käyttö liiketoiminnassa on yleistynyt, ja myös muut kuin määräävässä markkina-asemassa olevat yritykset voivat käyttää niitä kilpailun vastaisiin toimiin.

Eurooppalaisen kilpailupolitiikan uuden työkalun sovellettavuutta ei tulisi pääsääntöisesti rajata vain määräävässä markkina-asemassa oleviin yrityksiin eikä toimialoihin, joille rakenteelliset kilpailuongelmat ovat ominaisia. Yrityskauppavalvonnan osalta lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten kilpailua vääristäviin yritysostoihin voitaisiin puuttua silloinkin, kun ostokohteiden liikevaihto on verrattain pieni. Yrityskauppojen markkinavaikutusten arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, onko ostokohteen innovaatioilla potentiaalia haastaa tulevaisuudessa ostaja sen markkinoilla.

Solving Structural Competition Problems require Changes in EU Merger Regulation

Abstract

EU competition law does not effectively address or make it possible to resolve some of the structural competition problems identified in the markets. The Commission plans to design and launch a new competition tool to ensure fair and undistorted competition, benefit consumers, and increase innovation.

Economic research suggests that the market dominance of large platform companies may shift to traditional product markets through exploiting consumer data. Firms increasingly utilize algorithms, and also the non-dominant companies may use them for anti-competitive practices.

The scope of a new competition tool should limit neither to dominant-based enforceability nor to sectors identified as being prone to structural competition problems. Under current EU legislation, it is not possible to intervene in acquisitions where global technology giants prevent small companies from becoming market challengers. It is necessary to amend EU merger control legislation to address the acquisitions of technology giants, potentially reducing future competition, even when the acquired companies’ turnover is relatively low. In the assessment of competitive impacts of acquisitions, it is essential to evaluate whether the acquiree’s innovation can challenge the buyer in its market in the future.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmät
Yritysten uudistuminen
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 89
Päiväys
23.06.2020
Avainsanat
Kilpailu, Kilpailupolitiikka, Algoritmit, Datatalous, Yritysostot
Keywords
Competition, Competition policy, Algorithms, Data economy, Acquisitions
ISSN
2323-2463
JEL
G34, L1, L41
Sivuja
7
Kieli
Suomi