Tiivistelmä

Suomi on ulkoisille sokeille altis ja kestävyysvajeesta kärsivä kansantalous, jolloin on välttämätöntä pyrkiä hillitsemään julkisen talouden velkaantumista. Seuraavalla vaalikaudella tarvitaan kokonaisvaltaista ja kannustavaa ”Suomi-strategiaa” kasvun kiihdyttämiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi. Valtion menokehystä on uudistettava ja Suomen finanssipolitiikka on selkeämmin ankkuroitava velkakestävyyden turvaamiseen. Tulevan hallituksen on määritettävä, millä keinoin jatkossa voidaan tehdä poikkeamia kehyksiin.

Kasvu edellyttää näkymää osaavasta työvoimasta, mutta myös työvoiman riittävyydestä on pidettävä huolta. Viime vuonna työttömyysloukussa eli tilanteessa, jossa henkilön ei kannata rahallisesti ottaa työtä vastaan, oli 136 500 henkeä.

Väestön ikääntyminen luo erityistä painetta työmarkkinoille ja se lisää maahanmuuton merkitystä Suomen hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. Ilman työperäisen maahanmuuton merkittävää lisäystä kestävyysvajeen hillitseminen on entistä haasteellisempaa. Siksi on pyrittävä lisäämään myös Suomen houkuttelevuutta ulkomaisille osaajille.

Muistioita tulevalle hallitukselle -työryhmän jäsenet:
Aki Kangasharju (Etlan toimitusjohtaja)
Antti Kauhanen (Etlan tutkimusjohtaja)
Heli Koski (Etlan tutkimusjohtaja)
Olli-Pekka Kuusela (Etlan tutkija)
Tero Kuusi (Etlan tutkimusjohtaja)
Terhi Maczulskij (Etlan tutkimuspäällikkö)
Päivi Puonti (Etlan ennustepäällikkö)
Tarmo Valkonen (Etlan tutkimusneuvonantaja)

Julkaisun tietoja

Päiväys
24.10.2022
ISBN
978-951-628-758-7
Sivuja
20
Kieli
Suomi