Ajankäytön muutosten vaikutus työllistymishalukkuuteen

Ruuskanen Olli-Pekka

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 967
Päiväys
2005
Avainsanat
kannustinloukut, työttömyys, ajankäyttö, kotityö
Keywords
incentive traps, unemployment, time-use, housework
Sivuja
21
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi