Determinants of Internationalisation through Strategic Alliances – Insights Based on New Data on Large Finnish Firms

Palmberg ChristopherPajarinen Mika

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 966
Päiväys
2005
Avainsanat
kansainvälistyminen, suomalaiset suuryritykset, epävarmuus, strategiset allianssit
Keywords
internationalisation, large Finnish firms, uncertainty, strategic alliances
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti