Uutta tietoa rakennusalan tuottavuudesta – Etlan tutkijoiden artikkeli julkaistu akateemisessa journaalissa

Etlan ja Tampereen yliopiston tutkijoiden rakennusteollisuuden tuottavuutta käsittelevä tutkimus on julkaistu akateemisessa journaalissa. Julkaistu tutkimus osoittaa, että puolet rakennusalan arvonlisäyksestä syntyy alan arvoketjuissa muilla toimialoilla kuin rakennusalan sisällä. Merkittävintä arvonlisän nousua on liike-elämän palveluissa. Nykyinen rakennusalan tuottavuuden tarkastelu ei kuitenkaan huomioi arvoketjuissa tapahtuvaa tuottavuuskasvua ja näin kuva alan tuottavuudesta jää vajaaksi. Tutkimus perustuu monivuotiseen valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan hankkeeseen.

Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusen, tutkimuspäällikkö Martti Kulvikin ja Tampereen yliopiston projektipäällikkö Juha-Matti Junnosen tutkimus on julkaistu tuottavuuteen keskittyvässä akateemisessa International Productivity Monitor- journaalissa. Julkaistussa tutkimuksessa ”Productivity Growth in Construction Value Chains” on tarkasteltu rakennusteollisuuden tuottavuutta alan arvoketjuissa 12 Euroopan maassa.

Rakennusteollisuus on merkittävä teollisuudenala monien maiden talouksille. Ala on kärsinyt viime vuosikymmeninä alhaisesta tuottavuuskasvusta. Julkaistun tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että keskittyminen pelkästään perinteiseen rakennusteollisuuteen on tuottavuuden kannalta ongelmallista.

Merkittävä osuus rakentamiseen liittyvästä arvonlisästä syntyy nimittäin muissa rakennusteollisuuden arvoketjuissa. Rakennusalan arvoketjuissa tapahtuva tuottavuuden kasvu näkyykin enimmäkseen alan ulkopuolella poissa työmailta, teollisuudessa ja palveluissa.

‒ Tutkimuksemme osoittaa, että suunnilleen puolet rakennusalan arvonlisäyksestä syntyy alan sisällä ja puolet taas syntyy muilla toimialoilla. Esimerkiksi liike-elämän palveluilla on tärkeä rooli rakennusalan arvonlisäyksen tuottajana, ja sen osuus on kasvanut merkittävästi vuodesta 2001 vuoteen 2014, huomauttaa Etlan Tero Kuusi.

Tuottavuuskasvu tapahtuu yleensä rakentamisen arvoketjujen alkupäässä. Tulokset myös osoittavat, että rakentamiseen liittyvillä patenteilla on positiivinen vaikutus kokonaistuottavuuden kehitykseen arvoketjuissa. Yleensä arvoketjut kuitenkin kärsivät alhaisesta informaatioteknologian käytön tehokkuudesta.

‒ Kaiken kaikkiaan tuloksemme osoittavat, että tuottavuusmittaamisen painopiste rakennusalaan on turhan rajoittava. Tämä on erityisen ongelmallista, kun tuotannon arvoketjut ovat yhä enemmän hajautuneet rakennusteollisuuden, valmistuksen ja liikepalvelujen kesken. Arvoketjuissa tapahtuva tuottavuuskehitys kärsii myös tehottomasta informaatioteknologian käytöstä, johon tulisi tulevaisuudessa puuttua, toteaa Etlan Kuusi.

 

Tutkimus on julkaistu alun perin Etla Working Paper-työpaperina vuonna 2020 ja se on osa laajempaa, vuonna 2020 päättynyttä VN TEAS -hanketta Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa.

International Productivity Monitor julkaisee artikkeleita tuottavuudesta ja tarjoaa kansainvälisesti keskustelualustan tuottavuuden aiheista. Journaalin tavoitteena on tuoda esille tuottavuuden tärkeys yhteiskunnallisen elämän standardien parantamiselle sekä elämän laadulle. Latausmäärien perusteella journaali sijoittuu parhaaseen kymmenykseen taloustieteen journaaleissa ja parhaaseen viidennekseen viittausmäärien perusteella.

 

Kuusi Tero, Kulvik Martti & Junnonen, Juha-Matti: Productivity Growth in Construction Value Chains (International Productivity Monitor No. 42, Spring 2022)

Liitteet

Productivity Growth in Construction Value Chains (International Productivity Monitor No. 42, Spring 2022)

Kuusi Tero, Kulvik Martti & Junnonen, Juha-Matti

Lataa