Toimintaympäristö muuttuu, Etla vahvistaa viestintäänsä

Etla vahvistaa viestintäänsä koronapandemian ja hyökkäyssodan mullistamassa toimintaympäristössä. FM Justiina Airas on nimitetty vakinaiseksi tiedottajaksi Etlaan, vastuualueenaan ulkoinen viestintä. Kilpailu taloustutkimusten näkyvyydestä on viime vuosina kiristynyt.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen viestintästrategian ytimessä on avoimuus ja laaja näkyvyys omille tutkimuksille, tutkimukseen perustuville kannanotoille sekä perustelluille näkemyksille. Avoimella, oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla viestinnällä tavoitellaan tutkimustyölle vaikuttavuutta, joka tukee päätöksentekoa.

Tyypillisesti niin Etlan kuin muidenkin tutkimuslaitosten medianäkyvyys kotimaisessa mediassa vaihtelee voimakkaasti kuukausitasolla, riippuen tutkimusten julkaisuaikatauluista. Kuukaudet, jolloin tutkimusjulkaisuja ei ilmestynyt, jäävät yleensä näkyvyyden kannalta selkeästi muita pienemmiksi, näin tapahtui myös vuonna 2021.

Mediaseurantayhtiö Retrieverin mukaan Etlaan liittyviä uutisia ja artikkeleita julkaistiin vuonna 2021 kotimaisessa mediassa yhteensä 2203 kappaletta eli keskimäärin 6 artikkelia joka päivä.

Justiina Airas tiedottajaksi Etlaan

FM Justiina Airas on vakinaistettu Etlan tiedottajaksi 21.3.2022 lähtien. Airas vahvistaa viestintäjohtaja Tytti Sulanderin vetämää Etlan viestintää ja on työskennellyt opintojen ohessa määräaikaisesti Etlassa jo vuodesta 2019.

Airas on suomen kielen maisteri Helsingin yliopistosta sekä organisaatioiden viestinnän maisteri Vaasan yliopistosta. Airaksen vastuualueena on pääasiassa ulkoinen viestintä, verkkosivut sekä mediaseuranta.

Etla näkyy monin eri kasvoin – ja usein pääroolissa

Etlan näkyvyys pysyi koko viime vuoden laadukkaana eli tutkimukset herättivät kiinnostusta ja julkista keskustelua. Myös Etlan asiantuntijat esiintyivät vilkkaaseen tahtiin kotimaisessa päämediassa, usein vieläpä pääroolissa.

Viestintästrategiassa onkin viime vuoden ajan painotettu avoimuuden lisäksi monikärkisyyttä, kertoo viestintäjohtaja Tytti Sulander.

– Haemme näkyvyyttä useille eri asiantuntijoillemme, koska vain näin toimien laitoksessa tehtävä tutkimustyö tulee näkyväksi. Kilpailu tieteen näkyvyydestä on monella tapaa kiristynyt, kun toimintaympäristö mullistuu. Tässä tilanteessa on entistäkin tärkeämpää arvioida esimerkiksi valtiontalouden tilaa tai tulevaa talouskehitystä tutkitun tiedon pohjalta, sanoo Sulander.

Etlan medianäkyvyys pysyi laajana ja laadukkaana myös vuonna 2021. Etlan asiantuntijat esiintyivät useimmiten mediassa pääroolissa tai toisena päälähteenä. Lähde: Retriever