EtlaTalks Tutkimusuutisia: Millaisia ovat kansainvälisen yritysverotuksen muutospaineet, Olli Ropponen?

Nykyinen kansainvälinen yritysverojärjestelmä ei ole pystynyt vastaamaan monikansallisten yritysten uusien liiketoimintamallien aiheuttamiin haasteisiin. Järjestelmä kaipaa veroreformia, jollainen esimerkiksi EU:n BEFIT-ehdotus on. EtlaTalksin kevään tuotantokauden neljännessä jaksossa käsitellään kansainvälisen yritysverotuksen muutospaineita. Haastateltavana on Etlan tutkimuspäällikkö Olli Ropponen. EtlaTalks tutustuttaa katsojat Etlan tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen.

EtlaTalks-videosarjan kevään 2022 tuotantokauden neljännessä jaksossa käsitellään kansainvälisen yritysverotuksen muutospaineita. Haastateltavana on Etlan tutkimuspäällikkö ja veroekspertti Olli Ropponen, jonka mukaan uudistukset yritysverotukseen ovat tietyllä tapaa väistämättömiä. Uusiin ongelmiin ei pystytä vastaamaan, jos nykyisen järjestelmän sata vuotta sitten rakennetut perusperiaatteet säilytetään.

– Yritysverojärjestelmän pyrkimyksenä on verottaa yritysten arvonmuodostusta ja voittoja. Nykyjärjestelmässä verotus kuitenkin kohdistuu sinne, missä yritys sijaitsee, mikä voi poiketa siitä missä arvonmuodostus tapahtuu. Nykyään onkin hyvin vaikeaa jollei mahdotonta sanoa, missä arvonnousu todellisuudessa tapahtuu. Siksi tarvitsemme veroreformia, Ropponen sanoo.

Etlan tutkimuspäällikkö Olli Ropposen mukaan uudistukset yritysverotukseen ovat väistämättömiä, koska nykyinen järjestelmä ei pysty vastaamaan uusiin yritysverotuksen ongelmiin.

Euroopan unioni ja teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD ovat pyrkineet vastaamaan monikansallisten yritysten aiheuttamiin haasteisiin yritysverotuksessa. EU:n BEFIT-ehdotuksessa unioni on siirtynyt myös lähemmäs OECD:n linjaa.

Keskeinen osa tätä ehdotusta on minimivero. Mikäli G7-maat hyväksyisivät 15 prosentin minimiverotuksen tason, se voisi pienentää monikansallisten yritysten voitonsiirtokannustimia ja maiden välistä verokilpailukannustinta. Ehdotusta kuitenkin myös vastustetaan.

 

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. Kuudennen tuotantokauden jaksoissa keväällä 2022 käsitellään muun muassa yritysten uudistumista ja kansainvälistä yritysverotusta.

EtlaTalks Youtubessa

 

Videon tekijät:

Toimittaja: Tapani Mäkinen/Veräjämäen Viestintä Oy
Kuvaaja: Rauno Westerlund/Wester Production Oy
Editointi: Justiina Airas/Etla