Syksyn Suhdanne 2021: webinaari

Suomen talous koronakriisin toipilaana kasvaa kohisten. Vienti lähtee jälleen vetämään, ja palveluiden viennin ennustetaan kasvavan jopa yli 20 prosenttia ensi vuonna. Syksyn Suhdanteen 2021 julkistamistilaisuudessa juhlittiin paitsi koronakriisin hellittämistä, myös ilmeeltään uudistunutta Etlan ennustetta. Painotuotteen lisäksi uutta on entistä useammin päivittyvä suhdanne.fi -verkkosivusto, joka kokoaa ennusteen sisällön kuvioineen, taulukkoineen ja artikkeleineen yhteen paikkaan.

Etlan syksyn 2021 Suhdanne julkistettiin maanantaina 20. syyskuuta “livenä” kokoushuoneesta, ja yleisö osallistui tilaisuuteen Teamsin välityksellä. Tilaisuuden aluksi Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju kävi läpi talous- ja työllisyyspolitiikan näkymiä. Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus esitteli tuoreen ennusteen luvut ja arviot lukujen takaa. Läsnä tilaisuudessa oli koko Etlan ennusteryhmä eli tutkijat Birgitta Berg-Andersson, Ville Kaitila ja Päivi Puonti. Tilaisuuden neukkarista juonsi Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander.

Vuonna 2020 maailmantalous supistui lähes yhtä paljon kuin toisen maailmansodan loppuvuonna 1945 (-3,2 %), totesi Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus julkistamistilaisuudessa.

Syksyn Suhdanne-ennusteessa Etla ennustaa Suomen kokonaistuotannon kasvuksi tänä vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia. Kasvulukua on nostettu puolella prosenttiyksiköllä viime maaliskuun ennusteesta, mikä johtuu työtuntien ja yksityisen kulutuksen odotettua nopeammasta kohenemisesta. Yksityinen kulutus tukeekin talouskasvua niin tänä kuin ensi vuonnakin.

Myös vienti lähtee jälleen vetämään ja palveluviennin kasvuksi ennustetaan jopa yli 20 prosenttia ensi vuonna. Suurimmat riskit ennusteen mukaan liittyvät pandemian hallintaan ja uusiin virusmuunnoksiin sekä maailmankaupan logistiikan pullonkauloihin.

 

Puheenvuorot videolla:
3.12 Talous- ja työllisyyspolitiikan näkymät / Aki Kangasharju, toimitusjohtaja, ETLA
9.40 Syksyn Suhdanne 2021 / Markku Lehmus, ennustepäällikkö, ETLA

Suhdanne-ennuste uudistui: tuloksena kunnon lukupaketti ja uusi verkkosivusto

Etlan oranssinsävyinen Suhdanne-ennuste jäi jo viime maaliskuussa historiaan ja syksyn ennuste sai uuden raikkaan sinisen ilmeen. Painettu Suhdannekirja on päivitetty kunnon lukupaketiksi, johon voi uppoutua pintaa syvemmin.

Entistä ajankohtaisempi suhdanne.fi -verkkosivusto päivittyy jatkossa myös ennustekierrosten välillä, ja tarjoaa koko Suhdanteen sisällön graafeineen ja taulukkoineen selkeänä kokonaisuutena, myös omalle koneelle ladattavaksi.

Myös Suhdanteessa julkaistut ajankohtaiset erikoisartikkelit ovat entistä helpommin saatavilla uudella sivustolla. Syksyn artikkeleissa Ville Kaitila on laatinut kolme skenaariota kotitalouksien liikennepäästöjen lähivuosien kehityksestä ja Antti Kauhanen kirjoittaa, millä toimilla työvoimapula voidaan Suomessa ratkaista.

        

Tilaa uudistunut Suhdanne: : tilaukset@taloustieto.fi. Yksittäisen Suhdannekirjan hinta on 40 euroa ja vuosikerran (2 numeroa, jatkuva tilaus) 70 euroa.

Klikkaa itsesi uusille suhdanne.fi -sivuille

Lue tiedote 20.9.2021: Etla ennustaa: palveluvienti ampaisee ensi vuonna – suurimmat riskit talouskasvulle piilevät pandemian hallinnassa

 

Etlan ennuste tiivistettynä:

  • Suomen talous nousee koronakriisistä hyvää vauhtia. Bkt kasvaa 3,5 prosenttia tänä vuonna ja 3 prosenttia ensi vuonna. Joillakin toimialaloilla pandemiasta palaudutaan yhä vuonna 2023, jolloin Etla ennustaa bkt:n kasvavan 1,7 prosenttia.
  • Talous kasvaa tänä vuonna yksityisen kulutuksen tukemana. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen merkitys talouskasvulle on tätäkin vuotta suurempi.
  • Suurimmat riskit liittyvät pandemian hallintaan. Uudet virusmuunnokset saattavat ainakin osittain kiertää rokotteen antamaa suojaa. Uutena huolena ovat myös maailmankaupan logistiikan jatkuvat pullonkaulat.
  • Suomen vienti kasvaa tänä vuonna reilut 4 prosenttia. Ensi vuonna viennin elpyminen on sitäkin vauhdikkaampaa: yli 9 prosenttia, kun myös palveluvienti voimistuu. Palveluiden viennin ennustetaan kasvavan jopa yli 20 prosenttia ensi vuonna.
  • Yksityinen kulutus saa vauhtia rokotekattavuuden kasvusta ja rajoitteiden poistumisesta ja kasvaa 3 prosenttia tänä vuonna ja 3,6 prosenttia ensi vuonna.
  • Investoinnit kasvavat liki 3 prosenttia tänä vuonna ja lähes 3,5 prosenttia vuonna 2022. Voimakkaimmin kasvavat kone- ja laiteinvestoinnit.
  • Työttömyys pysyy ennallaan tänä vuonna mutta laskee selvästi ensi vuonna. Vuonna 2023 Etla ennustaa työllisyysasteeksi 73,2 prosenttia, joten hallituksen tavoitteesta jäädään hieman.
  • Inflaation kiihtyminen jää Suomessakin pääosin väliaikaiseksi, kuluttajahinnat nousevat 1,8 prosenttia tänä vuonna ja 1,6 prosenttia ensi vuonna.
  • Julkistalouden tasapaino paranee ennustevuosina, vaikka koronakriisin aiheuttamasta lovesta palaudutaan hitaasti. Julkisen velan suhde bkt:een kasvaa aina vuoteen 2025 asti.

Liitteet

Aki Kangasharjun kalvot Suhdanteen julkistamistilaisuudessa

20.9.2021

Lataa

Markku Lehmuksen kalvot Suhdanteen julkistamistilaisuudessa

20.9.2021

Lataa