Miten Suomi jäi kiinni 80-luvun neuvottelujärjestelmään: webinaari

12. huhtikuuta järjestetyn webinaarin teemana olivat työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmät. Taustoittavassa webinaarissa pureuduttiin tarkemmin samana päivänä julkaistun Etla-tutkimuksen tuloksiin ja kuultiin suurimpien vientiliittojen kommenttipuheenvuorot.

Työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmät ovat hajautuneet Euroopassa viime vuosikymmeninä eli neuvotteluiden taso on siirtynyt yhä lähemmäksi yritystasoa. Suomessa on kuitenkin edelleen pysytty liittotason koordinoidussa sopimisessa, toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Samalla vertailumaat ovat 1990-luvulle tultaessa siirtyneet hajautuneempaan, mutta koordinoituun järjestelmään.

Etlan tutkimuksessa ”Neuvottelujärjestelmät: Tutkimustuloksia ja maiden välisiä vertailuja” (Etla Raportti 110) tarkastellaan työehtosopimusneuvottelujärjestelmiä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa taloustieteellisen kirjallisuuden valossa. Webinaarissa käytiin läpi tutkimustulosten eri osa-alueita eli

  • neuvottelujärjestelmän yhteyttä työllisyyteen, tuottavuuteen ja palkkoihin,
  • palkkajäykkyyttä ja shokkeihin sopeutumista,
  • neuvottelujärjestelmän hajautumista ja koordinaatiota Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa sekä
  • työelämän suhteita.

Webinaarissa Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen esitteli pääasialliset tutkimustulokset. Tämän jälkeen kommenttipuheenvuorot pitivät Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle, Metsäteollisuuden johtaja Jukka Sarhimaa ja Kemianteollisuuden johtaja Minna Etu-Seppälä. Tilaisuuden aluksi tervetuliaissanat lausui ja aiheeseen johdatteli Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Tilaisuuden juonsi Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander.

Webinaariin osallistui kaikkiaan 108 työmarkkinoista kiinnostunutta asiantuntijaa ja ammattilaista, ja keskustelu chatissa oli aktiivista. Erityisesti keskustelijoita puhutti neuvottelujärjestelmän hajautettu koordinointi, eli miten jatkossa myös Suomessa koordinointi käytännössä tapahtuisi ja mitä seurauksia nykyistä hajautetummasta neuvottelujärjestelmästä Suomen työmarkkinoilla voisi olla.

Puheenvuorot videolla:

00.52 Aki Kangasharju
06.30 Antti Kauhanen
35.51 Minna Helle
42.25 Jukka Sarhimaa
49.37 Minna Etu-Seppälä

 

Lue myös:

Etla: Hajautettu neuvottelujärjestelmä ei johda työehtojen polkumyyntiin – useampikin tekijä puoltaa hajautumista myös Suomen työmarkkinoilla (ETLA-tiedote 12.4.2021)