Etla päivitti paperiteollisuuden toimialaennusteen: paperin vienti jää tänä vuonna alle 2019 tason ja vähenee edelleen lähivuosina

Suomen paperiteollisuuden vienti vähenee tänä vuonna noin kolme prosenttia ja ensi vuonna vielä lisää, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Lasku on seurausta paperin kysynnän kansainvälisestä heikentymisestä sekä tuotantokapasiteetin muutoksista Suomessa. Kartongin ja sellun vienti kuitenkin jatkaa kasvuaan, joten koko toimialan vientimäärän arvioidaan jälleen kasvavan 1,5 prosenttia vuonna 2023. Paperiteollisuuden työllisyys kuitenkin jatkaa supistumistaan lähivuosina.

Metsäteollisuuden osuus koko Suomen tavaraviennin arvosta oli viime vuonna 18 prosenttia, josta paperiteollisuus (ml. kartonki ja paperimassa) muodosti vajaat 14 prosenttia. COVID-19-pandemian aiheuttaman entistä heikomman vientikysynnän seurauksena Suomen koko paperiteollisuuden vienti väheni viime vuonna 12 prosenttia. Myös lakot vuoden alussa vaikuttivat tuntuvasti toimitusten vähenemiseen, ilman lakkoja paperiteollisuuden vienti olisi viime vuonna supistunut Etlan arvion mukaan noin 8 prosenttia.

Etla on päivittänyt paperiteollisuuden suhdannenäkymät vuosille 2021–2025 tänään julkaistussa tutkimuksessa Suomen metsäteollisuuden näkymiä vuoteen 2025 (Etla-raportti 112). Koko paperiteollisuuden viennin määrä supistuu tuoreen ennusteen mukaan 2,9 prosenttia tänä vuonna ja 0,6 prosenttia vuonna 2022. Paperin vienti vähenee edelleen lähivuosina. Koska kartongin ja sellun vienti kuitenkin jatkaa kasvuaan, koko toimialan vientimäärän arvioidaan pääsevän 1,5 prosentin kasvuun vuonna 2023.

– Vientiennusteemme perustuu kansainvälisen kysynnän kehitysnäkymiin ja tiedossa oleviin tuotantokapasiteetin muutoksiin Suomessa. Lisäksi Stora Enson huhtikuussa julkaisema tieto kysynnän oletettuakin heikommasta kehityksestä ja Veitsiluodon tehtaiden sulkemisesta synkensivät näkymiä entisestään, toteaa Etlan ennusteryhmän tutkija Birgitta Berg-Andersson.

Vielä maaliskuussa Etla arvioi suhdanne-ennusteessaan toimialan viennin määrän kääntyvän 3,9 prosentin kasvuun vuonna 2021 talouden elpyessä koronapandemiasta.

Alan työllisyys supistui Etlan laskelmien mukaan viime vuonna noin 6 prosenttia tehtaiden sulkemisten ja COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon taloustilanteen takia. Ennustejaksolla 2021-2025 paperiteollisuuden työllisyyden odotetaan vähenevän runsaan kolmen prosentin tahtia.

Graafisen paperin kysynnän lasku jatkuu Euroopassa

Koronapandemian vauhdittamana graafisten paperien toimitukset vähenivät Euroopassa viime vuonna 19 prosenttia vuodentakaisesta tonneissa laskettuna. Euro-Graphin julkaisemien tilastojen mukaan myös sanomalehtipaperin toimitukset vähenivät 19 prosenttia ja sellunkin kysyntä supistui paperin kysynnän heikkenemisen myötä. Paperimarkkinoiden supistuminen siis jatkuu edelleen Euroopassa.

Liiketoiminnan kannattavuutta parantaakseen suomalaiset metsäyhtiöt ovat viime vuosikymmenen aikana sulkeneet tehtaita ja tuotantolinjoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Sulkemisilla on haluttu vähentää rakenteellista ylikapasiteettia. Vuonna 2019 graafisen paperin osuus kaikesta paperin ja kartongin tuotannosta oli Suomessa vielä noin puolet, eli huomattavasti suurempi kuin Euroopassa keskimäärin.

– Pandemia todennäköisesti myös nopeutti paperiteollisuuden rakennemuutosta ja kuluttajien siirtymää kohti digiä. Suomalaisilta graafisen paperin suurasiakkailta saamamme arviot viittaavat pitkän aikavälin kysyntälaskun asteittaiseen hidastumiseen. Lasku siis jatkuisi, mutta loivenisi, arvioi tutkimuspäällikkö Martti Kulvik

Suomessa paperiteollisuuden suurimmat tuottajat vuonna 2019 olivat liikevaihdolla mitattuna UPM-Kymmene, Stora Enso, Metsä Group ja Ahlström-Munksjö. Sellun osuus toimialan tuotantokapasiteetista on noin 40 prosenttia, ja paperin sekä kartongin osuudet ovat kukin noin 30 prosenttia.

Nyt julkaistu raportti on osa kolmivuotista Future Forest 2040 -hanketta, jonka Etla toteuttaa yhdessä Euroopan metsäinstituutin kanssa. Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi