Talouden pikaennakko: tuotannon lasku jatkui huhtikuussa

Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon Suomessa laskevan huhtikuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Työpäiväkorjatun tuotannon ennustetaan laskevan 0,7 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Ennuste perustuu liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin julkaisemaan dataan.

Maaliskuun 2021 pikaennakossa tuotannon ennustettiin laskevan 1,8 prosenttia. Helmikuussa tuotannon laskuksi ennustettiin 0,6 prosenttia.

Rekkaliikenteeseen perustuvaa pikaennakkoa hyödynnettin ensimmäisen kerran maalis-huhtikuussa 2020. Tuolloin tuotannon laskuksi ennustettiin 4 prosenttia huhtikuussa vuoden 2019 huhtikuuhun verrattuna.

Talouden suhdanteita ennustavan menetelmän taustalla on Etlan ja Tilastokeskuksen kehittämä ennustemalli, joka perustuu Uudenmaan rekkaliikenteen volyymeihin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (Fintrafficin ylläpitämät LAM-mittauspisteet). Käytettävä malli sisältää rekkaliikenteen volyymin lisäksi Euroopan komission julkaiseman taloudellisen indikaattorin (ESI) Suomen tiedot.

Kuvio 1 näyttää tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja ennustemallin välisen merkittävän korrelaation.

Kuvio 1. Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) vuosimuutos sekä pikaennakkomallin ennusteet vuosimuutokselle, %, 2006M01-2021M04*

 

Talouden suhdanteita kuvaavan menetelmän ovat kehittäneet Etlan tutkija Paolo Fornaro ja Tilastokeskuksen yliaktuaari Henri Luomaranta. Heidän kehittämäänsä ennustemallia hyödynnettin sovelletusti ensimmäisen kerran maalis-huhtikuussa 2020.

Tutkija Paolo Fornaro

 

*2021M03 ja 2021M04 pikaennakkomallin ennusteet

 

Edellinen pikaennakko

Tilastokeskus 29.4.2021