Talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskun syvenevän maaliskuussa

Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskun jatkuvan Suomessa maaliskuussa. Työpäiväkorjatun tuotannon ennustetaan laskevan 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Lukemat ovat syventyneet alkuvuodesta. Ennuste perustuu liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin julkaisemaan dataan.

Helmikuun samaisessa pikaennakossa tuotannon ennustettiin laskeneen 0,6 prosenttia ja tammikuussa 0,3 prosettia edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna. Vuoden 2020 lopulla lukemat olivat 2,8 prosenttia.

Talouden suhdanteita ennustavan menetelmän taustalla on ETLA:n ja Tilastokeskuksen kehittämä ennustemalli, joka perustuu Uudenmaan rekkaliikenteen volyymeihin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (Fintrafficin ylläpitämät LAM-mittauspisteet). Käytettävä malli sisältää rekkaliikenteen volyymin lisäksi Euroopan komission julkaiseman taloudellisen indikaattorin (ESI) Suomen tiedot.

Kuvio 1 näyttää tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja ennustemallin välisen merkittävän korrelaation.

Kuvio 1. Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) vuosimuutos sekä pikaennakkomallin ennusteet vuosimuutokselle, %, 2006M01-2021M03*

 

Talouden suhdanteita kuvaavan menetelmän ovat kehittäneet Etlan tutkija Paolo Fornaro ja Tilastokeskuksen yliaktuaari Henri Luomaranta. Heidän kehittämäänsä ennustemallia hyödynnettin sovelletusti ensimmäisen kerran maalis-huhtikuussa 2020.

Etlan tutkija Paolo Fornaro

 

*2021M02 ja 2021M03 pikaennakkomallin ennusteet

 

Edellinen pikaennakko

Tilastokeskus 31.3.2021