Esimiehen tuki kuuluu olennaisesti työhyvinvointiin

Esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki on selvästi yhteydessä korkeaan työhyvinvointiin, käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen yhteisestä selvityksestä. Esimiehen tuki on vielä huomattavasti merkittävämpää kuin työtovereiden tuki. Selvityksen mukaan myös työmarkkinahistorialla eli aiemmin koetulla työttömyydellä on oma merkityksensä työhyvinvoinnille: työttömyys vähentää erityisesti luottamusta ja innostusta.

Esimiehen tarjoamalla tuella on huomattava merkitys työhyvinvoinnin kannalta, käy ilmi Etlan ja Palkansaajien yhteisestä, tänään julkistetusta selvityksestä. Tulokset osoittavat, että työhyvinvointiin vaikuttavat positiivisesti niin esimiehen kuin työtovereidenkin tuki sekä vaikutusmahdollisuudet työssä.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkijoiden Petri Böckermanin ja Mari Kangasniemen sekä Etlan tutkimuspäällikön Antti Kauhasen tutkimuksen mukaan suomalaisissa organisaatioissa esimiehen tuen merkitys on sisäistetty melko hyvin: 42 % vastaajista koki saavansa aina tarvittaessa tukea esimieheltään.

Myös työtoverien keskinäinen tuki on tärkeätä, mutta tutkimuksen tulosten valossa tiimien tarjoama tuki ei kuitenkaan korvaa esimiehen tukea.

Lisäksi tutkijat korostavat työttömyyden merkitystä hyvinvoinnille. Aiemmin koettu työttömyys vähentää työhyvinvointia muun muassa murentamalla luottamusta. Työttömyysjaksojen vähentäminen ja lyhentäminen parantavat siis myös työntekijöiden hyvinvointia.

Tutkijat suosittavatkin, että työorganisaatiot seuraisivat työntekijöiden kokemusta esimiehen tuesta. Tuen mittaaminen on helppoa ja halpaa, eikä esimiehen tuen vahvistaminen myöskään vaadi tavallisesti merkittäviä taloudellisia ponnistuksia.

Selvitys on toteutettu osana Tekesin ”Liideri – liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa” –ohjelmaa ja se perustuu vuonna 2012 koottuun laajaan MEADOW-tutkimusaineistoon. Tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Juha Antila SAK:sta pitää tuloksia merkittävinä.

-Kun työntekijä voi vaikuttaa oman työnsä järjestelyihin, hän viihtyy työssään, jaksaa paremmin, sairastaa vähemmän ja on sitoutunut työhönsä. Esimiestyöllä ja esimiehen tuella on tässä avainrooli, Antila toteaa.

 

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, ETLA, puhelin: (09) 609 90224 tai 050-569 7627

Liitteenä ETLA Muistio: Böckerman, Petri – Kangasniemi, Mari – Kauhanen, Antti: Esimiehen tuki – olennainen osa työhyvinvointia