Esimiehen tuki – olennainen osa työhyvinvointia

Esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki on selvästi yhteydessä korkeaan työhyvinvointiin. Esimiehen tuki on huomattavasti merkittävämpää kuin työtovereiden tuki. Tuen merkitys ei rajoitu pelkästään vaativiksi koettuihin töihin, vaan yhteys on nähtävissä riippumatta työn luonteesta.

Työmarkkinahistoria vaikuttaa työtyytyväisyyteen siten, että aiemmin koettu työttömyys vähentää työhyvinvointia murentamalla luottamusta. Työntekijöiden kokemaa esimiehen tukea on helppo mitata organisaatioissa ja näiden mittausten perusteella voidaan ryhtyä kehittämään korjaavia toimenpiteitä.

Supervisor’s Support and Job Satisfaction

Abstract
Support from supervisor and coworkers are strongly associated with better job satisfaction. The role of support is not limited to demanding jobs, but is important in a wide variety of jobs. Labor market history also affects perceived job satisfaction. For example, unemployment spells decrease perceived trust. Measuring perceptions of supervisor support is easy and organizations could use these measurements to develop their management practices.

Päiväys: 28.03.2017
Sivuja: 4
Kieli: Suomi
ISSN: 2323-2463
ETLA Muistio – ETLA Brief 57