Esimiehen tuki – olennainen osa työhyvinvointia

Böckerman PetriKangasniemi MariKauhanen Antti

Tiivistelmä

Esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki on selvästi yhteydessä korkeaan työhyvinvointiin. Esimiehen tuki on huomattavasti merkittävämpää kuin työtovereiden tuki. Tuen merkitys ei rajoitu pelkästään vaativiksi koettuihin töihin, vaan yhteys on nähtävissä riippumatta työn luonteesta.

Työmarkkinahistoria vaikuttaa työtyytyväisyyteen siten, että aiemmin koettu työttömyys vähentää työhyvinvointia murentamalla luottamusta. Työntekijöiden kokemaa esimiehen tukea on helppo mitata organisaatioissa ja näiden mittausten perusteella voidaan ryhtyä kehittämään korjaavia toimenpiteitä.

Supervisor’s Support and Job Satisfaction

Abstract

Support from supervisor and coworkers are strongly associated with better job satisfaction. The role of support is not limited to demanding jobs, but is important in a wide variety of jobs. Labor market history also affects perceived job satisfaction. For example, unemployment spells decrease perceived trust. Measuring perceptions of supervisor support is easy and organizations could use these measurements to develop their management practices.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työpaikkainnovaatioiden ja joustavien työn muotojen vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 57
Päiväys
28.03.2017
ISSN
2323-2463
Sivuja
4
Kieli
Suomi