Työpaikkainnovaatioiden ja joustavien työn muotojen vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin [Valmistunut]
Ohjelma: Työmarkkinat ja osaaminen Tutkimus alkoi: 2015 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: TEKES
Työpaikkainnovaatioiden ja joustavien työn muotojen vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin [Valmistunut]

Työpaikkainnovaatioiden ja joustavien työn muotojen vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin [Valmistunut]

Tutkimushankkeen tarkoituksena on arvioida työntekijöiden osallistumista korostavan johtamisen ja joustavien työnteon muotojen vaikutusta sekä tuottavuuteen että työntekijöiden subjektiiviseen kokemukseen työn palkitsevuudesta. Johtamismenetelmät vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn ja taloudelliseen suorituskykyyn. Viimeaikainen taloustieteellinen tutkimus korostaakin johtamisen tärkeyttä yritysten välisissä tuottavuuseroissa. Tutkimus toteutetaan yhdistämällä ns. Meadow-aineisto Tilastokeskuksen yritys- ja henkilörekistereihin. Hankkeessa hyödynnetään Meadow-aineiston yritys- ja henkilöaineistoja. Tämä lähestymistapa mahdollistaa aiempaa luotettavamman kuvan muodostamisen johtamiskäytäntöjen vaikutuksista tuottavuuteen ja työelämän laatuun