Työpaikkainnovaatioiden ja joustavien työn muotojen vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin

Työpaikkainnovaatioiden ja joustavien työn muotojen vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin

Tutkimushankkeen tarkoituksena oli arvioida työntekijöiden osallistumista korostavan johtamisen ja joustavien työnteon muotojen vaikutusta sekä tuottavuuteen että työntekijöiden subjektiiviseen kokemukseen työn palkitsevuudesta. Johtamismenetelmät vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn ja taloudelliseen suorituskykyyn. Viimeaikainen taloustieteellinen tutkimus korostaakin johtamisen tärkeyttä yritysten välisissä tuottavuuseroissa. Tutkimus toteutettiin yhdistämällä ns. Meadow-aineisto Tilastokeskuksen yritys- ja henkilörekistereihin. Hankkeessa hyödynnettiin Meadow-aineiston yritys- ja henkilöaineistoja. Tämä lähestymistapa mahdollistaa aiempaa luotettavamman kuvan muodostamisen johtamiskäytäntöjen vaikutuksista tuottavuuteen ja työelämän laatuun

Tutkimuksesta vastaa: