Ovatko osallistavat johtamismenetelmät avain parempaan tuottavuuteen?

Böckerman PetriKangasniemi MariKauhanen Antti

Tiivistelmä

Yritysten käyttämien osallistavien johtamismenetelmien ja tuottavuuden välillä on positiivinen korrelaatio. Tämä korrelaatio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tällaisten johtamismenetelmien käyttöönotto yrityksissä nostaisi niiden tuottavuutta. Tämä johtuu siitä, että osallistavien johtamismenetelmien ja tuottavuuden välinen korrelaatio selittyy pitkälti sillä, että näitä menetelmiä ottavat käyttöön keskimääräistä tuottavammat yritykset.

Does High-involvement Management Improve Productivity?

Abstract

There is a positive correlation between the use of high-involvement management practices and firm productivity. However, this correlation does not mean that adoption of such practices would improve productivity. The positive correlation is mostly due to more productive firms adopting high-involvement management practices.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työpaikkainnovaatioiden ja joustavien työn muotojen vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 56
Päiväys
27.03.2017
ISSN
2323-2463
Sivuja
3
Kieli
Suomi