Kolme keinoa turvata tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus

Tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusta on voitava lisätä suunnitellusta. Tämä on julkisen talouden tilanteen takia hankalaa. Ehdotamme kolmea toimenpidettä ongelman ratkaisemiseksi.

1. Vähennetään elinkeinotukia, jotka eivät tue innovaatioita, ja ohjataan säästyvät varat Tekesin toiminnan rahoittamiseen.

2. Vahvistetaan nopeasti yliopistojen kykyä kehittää tutkimusta ja opetusta siirtämällä niille valtion omaisuutta.

3. Sallitaan korkeakouluille kohtuullisten lukukausimaksujen periminen suomalaisilta sekä EU ja ETA-maiden opiskelijoilta niiden voimavarojen pysyväksi vahvistamiseksi.

Tekesin rahoituksesta ja yliopistojen pääomittamisesta hallituksen tulisi tehdä ratkaisut ns. puolivälin riihessä huhtikuussa. Lukukausimaksujen ja opintotukijärjestelmän osalta hallituksen tulisi käynnistää valmistelu, joka mahdollistaisi huolellisesti mietityn päätöksen tuonnempana.

Julkaisun tietoja

Osa tutkimuksia
Korkeakoulujen lukuvuosimaksut ja ulkomaisten opiskelijoiden kannustimet jäädä Suomeen töihin [Valmistunut]
Osa ohjelmia
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 58
Päiväys
31.03.2017
ISSN
2323-2463
Sivuja
11
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
suomi