Kolme keinoa turvata tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus

Määttänen NikuVihriälä Vesa

Tiivistelmä

Tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusta on voitava lisätä suunnitellusta. Tämä on julkisen talouden tilanteen takia hankalaa. Ehdotamme kolmea toimenpidettä ongelman ratkaisemiseksi.

1. Vähennetään elinkeinotukia, jotka eivät tue innovaatioita, ja ohjataan säästyvät varat Tekesin toiminnan rahoittamiseen.

2. Vahvistetaan nopeasti yliopistojen kykyä kehittää tutkimusta ja opetusta siirtämällä niille valtion omaisuutta.

3. Sallitaan korkeakouluille kohtuullisten lukukausimaksujen periminen suomalaisilta sekä EU ja ETA-maiden opiskelijoilta niiden voimavarojen pysyväksi vahvistamiseksi.

Tekesin rahoituksesta ja yliopistojen pääomittamisesta hallituksen tulisi tehdä ratkaisut ns. puolivälin riihessä huhtikuussa. Lukukausimaksujen ja opintotukijärjestelmän osalta hallituksen tulisi käynnistää valmistelu, joka mahdollistaisi huolellisesti mietityn päätöksen tuonnempana.

 

Three Measures to Safeguard Funding for Research and Education

Abstract

Funding for research and education needs to be increased relative to the existing plans. This is difficult, given the state of the public finances. We propose three measures to solve the problem.

1. Industrial subsidies that do not support innovation activity should be reduced and the savings should be channelled to Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation.

2. The government should sell shares in state-owned companies or transfer such shares to universities in order to rapidly strengthen universities’ capacity to improve research activity and education.

3. The universities and other higher education establishments should be allowed to charge moderate tuition fees to increase their resources on a permanent basis.

The decisions on Tekes funding and transfer of resources to the universities should be taken by the government in its mid-term policy review in April. On the introduction of tuition fees the government should start preparatory work to allow a well-thought-through decision to be taken later.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Korkeakoulujen lukuvuosimaksut ja ulkomaisten opiskelijoiden kannustimet jäädä Suomeen töihin
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 58
Päiväys
31.03.2017
ISSN
2323-2463
Sivuja
11
Kieli
Suomi