Etla ehdottaa: selvitystyö käyntiin korkeakoulujen lukukausimaksuista

 

Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja tutkimusjohtaja Niku Määttänen ehdottavat tänään julkaistussa muistiossaan, että hallitus käynnistäisi valmistelutyön korkeakoulujen lukukausimaksuista ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta. Lisäksi Tekesin rahoituksesta ja yliopistojen pääomittamisesta tulisi tehdä ratkaisut jo hallituksen ns. puoliväliriihessä huhtikuussa, Vihriälä ja Määttänen kirjoittavat.

Suomessa viime vuosina toteutetut tutkimusta ja koulutusta koskevat julkisen rahoituksen säästöt ovat haitallisia pidemmän ajan tuottavuuskehitykselle. Leikkausten merkittävä kohdentuminen tutkimus- ja kehitysmenoihin sekä koulutusmenoihin oli virhe, arvioivat Etlan Vesa Vihriälä ja Niku Määttänen tänään julkaistussa muistiossaan (ETLA Muistio 58: ”Kolme keinoa turvata tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus).

Investoinnit tutkimukseen ja koulutukseen ovat olennaisen tärkeitä pidemmän ajan talouskasvun kannalta.

”Esitämme ja pyrimme seuraavassa perustelemaan, että korkeakoulujen osalta ratkaisua ongelmaan olisi syytä hakea kertaluonteisesta yliopistojen voimavarojen lisäyksestä eli pääomittamisesta ja korkeakouluopetuksen lukukausimaksuista”, Vihriälä ja Määttänen kirjoittavat. He esittävät muistiossaan yhteensä kolmea toimenpidettä ongelman helpottamiseksi:

  • Elinkeinotukia, jotka eivät tue innovaatioita, tulisi vähentää ja säästyvät varat ohjata Tekesin toiminnan rahoittamiseen.
  • Yliopistojen kykyä kehittää tutkimusta ja opetusta olisi nopeasti vahvistettava valtion omaisuutta myymällä tai sitä yliopistoille siirtämällä. Pääomittaminen on kytkettävä tehokkuutta parantaviin rakenneuudistuksiin.
  • Korkeakouluille olisi sallittava kohtuullisten lukukausimaksujen periminen suomalaisilta ja ETA-maiden opiskelijoilta niiden voimavarojen pysyväksi vahvistamiseksi.

Vihriälä ja Määttänen väittävät, että korkeakoulujen lukukausimaksut yhdistyneenä hyvin suunniteltuun opintolainajärjestelmään eivät estä vähävaraisten perheiden lasten opiskelua tai sosiaalista liikkuvuutta yleisemmin. Sen sijaan ne voivat tehostaa yliopistojen toimintaa ja opiskelua.

”Tekesin rahoituksesta ja yliopistojen pääomittamisesta hallituksen tulisi tehdä ratkaisut jo ns. puolivälin riihessä ja panna toimeen vuoden 2018 talousarviossa. Korkeakoulujen lukukausimaksujen ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta hallituksen tulisi käynnistää selvitystyö niin, että siitä voitaisiin päättää myöhemmin”, Vihriälä ja Määttänen kirjoittavat.

Liitteenä koko ETLA Muistio 58: ”Kolme keinoa turvata tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus”

Lisätietoja: ETLA, toimitusjohtaja Vesa Vihriälä p.043-824 1660, vesa.vihriala@etla.fi ja tutkimusjohtaja Niku Määttänen p.041-545 67 21, niku.maattanen@etla.fi