Ny VD för Etla

Aki Kangasharju, Nordeas chefsekonom, tar över ledningen av Näringslivets forskningsinstitut Etla. Utnämningen offentliggjordes torsdagen den 14 februari 2019.

Kangasharju, som kommer att börja på sin nya position den 11 mars, har avlagt doktorsexamen i ekonomi vid Jyväskylä universitet 1998 och har tidigare arbetat som överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT i Finland. Han har också varit anställd som forskningsprofessor och forskningschef vid samma institution mellan 2001-2012.

Under sin karriär har Kangasharju också varit forskare vid Pellervo ekonomiska forskning PTT i Finland.

Sedan 2012 har han varit Nordeas forskningsdirektör och chefsekonom. Kangasharju efterträder Vesa Vihriälä, som har lett Etla sedan 2012.

Carl Haglund, styrelseordförande för Etla, betonar att nomineringen kommer att stärka Etlas roll i det finska samhället i framtiden.

– Vesa Vihriälä lämnar stora stövlar att fylla. Jag är dock glad, att vi har lyckats väl i rekryteringsprocessen. Aki Kangasharju kommer att fortsätta leda Etlas ekonomiska forskning kring de frågor som är relevanta för den inhemska ekonomin och näringslivet, för att få ny kunskapsbas till Finlands ekonomiska politik, konstaterar Haglund.