Tuloerot ja talouskasvu

Tiivistelmä

OECD:n viime vuonna julkaisema tutkimus tuloerojen ja talouskasvun välisestä yhteydestä on saanut osakseen paljon huomiota. Tutkimuksen mukaan tuloerojen kasvu hidastaa talouskasvua. Tämä ei päde kuitenkaan kaikkiin tuloeroihin: tuloerot tulojakauman yläpäässä eivät tämän tutkimukseen mukaan vaikuta talouskasvuun vaan ainoastaan tuloerot tulojakauman alapäässä. OECD arvioi, että tämä johtuu siitä, että pienituloisten kannustimet investoida koulutukseen heikkenevät tuloerojen kasvaessa. Vaikka tulosten uskoisikin kuvaavan tuloerojen kausaalista vaikutusta talouskasvuun, on niistä tehtävä politiikkajohtopäätös pienituloisten koulutuksen tukeminen eikä esimerkiksi tuloerojen kaventaminen keski- ja korkeatuloisten välillä. Mielestäni on hyvin rohkeaa antaa tuloksille kausaalista tulkintaa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 41
Päiväys
16.11.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
4
Kieli
Suomi