Huomioita sote-uudistuksesta

Tiivistelmä

Sote-uudistus on laajentumassa mittavaksi palvelujen järjestämisen, rahoituksen ja tuotannon uudelleen organisoinniksi. Sille on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita, jotka on vaikea saavuttaa samanaikaisesti. Saatavuuden ja laadun paraneminen, samaan aikaan kun kustannusten kasvu hidastuu, edellyttäisi merkittävää tuottavuuden paranemista. Tuottavuuden parantaminen edellyttää uusia tapoja rahoittaa ja organisoida palvelut ja kannusteita kaikille toimijoille toimia yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Toimivien ohjaus- ja kannustinjärjestelmien kehittäminen on kuitenkin erittäin haastavaa.

Itsehallintoalueiden perustaminen on ensimmäinen askel tässä pitkässä prosessissa. Rahoitusta ja valinnanvapautta koskevat uudistuksen osat ovat onnistumisen kannalta keskeiset. Sote-uudistus on tärkein rakenneuudistus kestävyysvajeen supistamiseksi, mutta saattaa kestää pitkään, ennen kuin sen vaikutukset julkiseentalouteen ovat positiiviset.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 40
Päiväys
12.11.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
8
Kieli
Suomi