Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö.Äidit ja ikääntyvät

Piekkola HannuRuuskanen Olli-Pekka

• Eurooppalaisten ajankäyttö on samankaltaistumassa, mutta Suomessa pienten lasten vanhemmilla ja ikääntyvillä työntekijöillä on muista maista poikkeavia ongelmia työn ja muun ajankäytön yhteensovittamisessa.
• Naisten kokonaistyöaika, johon lasketaan ansio- ja kotityöt, on miesten vastaavaa pidempi. Erot näkyvät etenkin nuorten naisten kohdalla.
• Naiset tekevät koko ikänsä kotityötä 9 tuntia viikossa miehiä enemmän. Lasten saanti muuttaa usein pysyvästi naisten ajankäyttöä, kun alle kolmevuotiaista lapsista vain neljännes on kodin ulkopuolisessa hoidossa
• Kotityön määrä ei vähene iän myötä. Niiden tekeminen kasvattaa eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä. Kotityön lisääntyessä 7 tunnilla viikossa eläkkeelle siirtymisen todennäköisyys kasvaa 13 %.

Ei saatavissa ETLAsta

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 225
Sivuja
90
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
urn.fi