Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien tukeminen verotuksessa on suosittua teollisuusmaissa. Tässä raportissa esitellään taloustieteellisessä kirjallisuudessa kuvattuja perusteluja ja kriteerejä joiden perusteella päätös verotuesta tulisi tehdä. Pääperusteluna on se että yritys ei ota päätöksenteossaan huomioon kaikkia T&K-investointien yhteiskunnan hyvinvointia lisääviä ominaisuuksia. Lisäksi innovaatioon perustuva tuotanto jää usein optimaalista pienemmäksi, koska yritys joutuu hinnoittelussaan ottamaan huomioon onnistuneeseen ja epäonnistuneeseen T&K-toimintaan uponneet kustannukset. Toisaalta investointeihin liittyy myös negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Verotuen käyttöönotto edellyttää lisäksi, että hyvinvoinnin kasvu riittää kattamaan hyvinvointitappion, joka aiheutuu verotulojen nettomääräisen menetyksen kompensoinnista muuta verotusta kiristämällä tai menoja leikkaamalla. Raportin yhteenvedon mukaan yksityisten T&K-investointien julkiselle tuelle on olemassa hyvät talousteoreettiset perustelut, mutta tuen optimaalinen suuruus ja yksityiskohdat, kuten valinta verotuen ja suoran tuen välillä, jäävät empiirisen tutkimuksen ratkaistavaksi.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1066
Päiväys
2007
Avainsanat
tutkimus- ja kehitysinvestoinnit, verokannustimet
Keywords
research and development investments, tax incentives
JEL
H25,O1,O4
Sivuja
24
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi