Jonathan Haskelin vierailu käynnisti laajan InChange-tutkimushankkeen

Professori Jonathan Haskelin Suomen vierailu toimi Etlan toteuttaman ja Business Finlandin rahoittaman laajan InChange-tutkimushankkeen aloitusstarttina. Tilaisuus järjestettiin Helsingissä 27. helmikuuta yhteistyössä Suomen Pankin kanssa.

Professori Jonathan Haskelin vierailu polkaisi toden teolla käyntiin Etlan toteuttaman tutkimushankkeen – Aineettomat tuotannontekijät uudistumisen ajureina – Yritysdynamiikalla tietoyhteiskunnan seuraavaan vaiheeseen (InChange). Tutkimus etsii keinoja edistää aineettomista tuotannontekijöistä, kuten datasta, brändeistä ja tuotekehityksestä saatavia hyötyjä. Hanke täydentää myös tietämystä aineettomien tuotannontekijöiden synnystä, kertymisestä, hyödyntämisestä ja vaikutuksista. 

Jonathan Haskel toimii taloustieteen professorina Lontoon Imperial Collegessa ja istuu asiantuntijajäsenenä myös Englannin keskuspankin rahapoliittisessa komiteassa. Häntä luonnehditaan maailman johtavaksi aineettomien hyödykkeiden asiantuntijaksi, joten Suomen Pankin rahamuseossa järjestettyyn InChange-hankkeen kick-off-tilaisuuteen saapui yli 50-päinen joukko kuulijoita. 

Tilaisuuden avasi Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander, jonka jälkeen rahamuseon historiasta päästiin kuulemaan museon johtajan Jaakko Koskentolan johdolla.  

Jonathan Haskel Etlan ja Suomen Pankin tilaisuudessa Suomen Pankin rahamuseossa

Jonathan Haskel tempaisi tilaisuudessa kuulijat mukaansa ja nosti aineettoman pääoman mielenkiintoisesti esille muun muassa verratessaan Harry Potter -elokuvasarjaa aineettomaan pääomaan.  

Haskel on aiemmin julkaissut aineettomasta pääomasta kaksi kirjaa, jotka ovat saaneet maailmalla suurta kiitosta mm. The Economist ja Financial Times-lehdiltä. Haskel selittää kirjoissaan moni tavoin, kuinka investoinnit tietoon, tutkimukseen, ohjelmistoihin ja brändäykseen muuttavat moderneja talouksia.  

Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen kertomassa tuoreen Etla-tutkimuksen tuloksia.

Tuoreita tutkimustuloksia esitteli Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen, joka korosti, että Suomessa ei tunnisteta riittävästi aineettomien tuotannontekijöiden yhteiskunnallista merkitystä.  

Paneelikeskustelussa aineettomasta pääomasta laajemmin pääsivät keskustelemaan Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski, Suomen Pankin ennustetoiminnan johtaja Meri Obstbaum sekä Jonathan Haskel itse. Paneelikeskustelua moderoi Etlan Petri Rouvinen. Yleisö osallistui keskusteluun aktiivisesti ja esitti lukuisia kysymyksiä ja kommentteja panelisteille. 

Tilaisuuden paneelikeskustelussa olivat mukana (vas.) keskustelun moderoija Petri Rouvinen, Meri Obstbaum, Jonathan Haskel sekä Heli Koski

 

Tilaisuudessa esiteltiin parhaillaan käynnissä olevan InChange-hankkeen tuoreita tutkimustuloksia Etla Muistioista ”Suomen tulevan kasvun avain: Aineettoman pääoman ymmärtäminen kokonaisuutena” (Etla Muistio 134) sekä ”Miltä Suomen aineeton pääomakanta näyttää Ruotsiin ja Saksaan verrattuna?” (Etla Muistio 133).