Taloustaitoja kohentava pelillistäminen kahmi huippupisteet loppuarvioinnissa

Elinkaarikasvatuksen verkkopeli ANGLE, jonka kehityksessä Etlakin on ollut kiinteästi mukana, on saanut erinomaiset loppuarviointitulokset. EU:n Erasmus+ -toimiston INDIRE:n tekemässä arviossa hanke saavutti kokonaispistemäärän 96/100. Pelin avulla taloustaitoja kohentava ANGLE sai korkeimmat pisteet kaikissa arviointikategorioissa, mikä kuvastaa hankkeen onnistunutta suunnittelua, toteutusta sekä yhteiskunnallista vaikutusta.

Nuorten talousosaamista pelin avulla parantava ANGLE-hanke on saanut EU:n Erasmus+-toimiston INDIRE-arvioinnissa korkeat pisteet kaikissa arviointikategorioissa. Etlassakin kehitetty Angle kahmi kokonaispisteitä peräti 96/100. INDIRE korostaa hanketta parhaana käytäntönä Erasmus+ Project Results -alustalla ja esittelee sen huippuosaamista ja innovaatioita talouslukutaidon- ja koulutuksen alalla.

Etla osallistui yhdessä kahdeksan muun eurooppalaisen tutkimuslaitoksen ja yliopiston kanssa Euroopan unionin Erasmus+-ohjelman rahoittamaan ANGLE-tutkimushankkeeseen vuosina 2020–2023. Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa nuorten talousosaamista erilaisissa elämän varrella vastaantulevissa päätöksentekotilanteissa pelien ja videoiden avulla. Hanke toteutettiin vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.

Etlan osuus hankkeessa keskittyi päätöksentekotilanteisiin, jotka liittyivät asumismuodon valintaan ja omistusasumisen rahoitukseen. Hankkeesta Etlassa vastasi tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen. Yhdessä eurooppalaisten taloustutkimuslaitosten kanssa kehitettiin lautapeli, jossa pelaajat pääsivät ilman riskiä harjoittelemaan elämän suuria taloudellisia päätöksiä.

Lautapelin ensimmäinen testaus Suomessa järjestettiin Etlassa loppuvuodesta 2021, ja jälkimmäinen pelaamistuokio pidettiin Suomen Pankin rahamuseossa toukokuussa 2022. Lopullista versiota lautapelistä päästiin pelaamaan isommassa tilaisuudessa loppuvuodesta 2022.

Toinen pelaamistuokio pidettiin Suomen Pankin rahamuseossa toukokuun alussa 2022.

Hankkeen loppuarviointituloksen kokonaispistemäärä 96/100 kertoo arvioijan mukaan sen strategisesta merkityksestä, tehokkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä merkittävästä vaikutuksesta. Lisäksi tulos kertoo laadukkaasta ja omistautuneesta yhteistyöstä eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Etlan lisäksi hankkeeseen osallistuivat CeRP – Collegio Carlo Alberto Italiasta, Nibud – National Institute for Family Finance Information Hollannista, PUSH – Palermo Urban Solutions Hub Italiasta, ST Skills Together Srls Italiasta, Tilburgin yliopisto Hollannista, Varsovan kauppakorkeakoulu Puolasta sekä Paris Dauphinen yliopisto Ranskasta.

Lue lisää projektista ja sen tuloksista