EtlaTalks Tutkimusuutisia: Miksei ratkaisuja metsäpalojen hillintään löydy, Olli-Pekka Kuusela?

Ilmastonmuutos on kiihdyttänyt metsäpalojen yleistymistä, ja esimerkiksi Yhdysvaltojen länsiosissa palot ovat riehuneet voimakkaina. Suurten metsäpalojen aiheuttamat vahingot voivat olla mittavia, niin inhimillisessä kärsimyksessä, ympäristövaikutuksissa kuin taloudellisilla kustannuksilla mitattuina. Metsäpaloilmiön voimistumisen taustalla on useita muitakin syitä ilmastonmuutoksen lisäksi. EtlaTalksin kevään tuotantokauden viimeisessä jaksossa keskustellaan metsänhoidosta ja ilmastonmuutoksesta. Haastateltavana on Etlan tutkija Olli-Pekka Kuusela. EtlaTalks tutustuttaa katsojat Etlan tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen.

Yhdysvalloissa on useana kesänä riehunut pahoja metsäpaloja. Ilmastonmuutos on yksi iso trendi, joka aiheuttaa alueiden kuivumista ja palamisjaksojen pidentymistä. Myöskään metsänhoidollisia keinoja ei ole Yhdysvalloissa hyödynnetty riittävän tehokkaasti. EtlaTalks-videosarjan kevään 2022 tuotantokauden viimeisessä jaksossa aiheena on ilmastonmuutos ja metsienhoito. Haastateltavana on Etlan tutkija Olli-Pekka Kuusela.

Täyttä yksimielisyyttä asiantuntijoiden kesken ei ilmastonmuutoksen tai metsänhoidollisten keinojen osuudesta palojen syntyyn ja hillitsemiseksi ole. Kuuselan mukaan tämä voi olla yksi syy siihen, miksi ratkaisujen löytäminen palojen hillitsemiseksi on ollut niin vaikeaa löytää.

– Tutkimustulokset metsänhoidon keinoista, esimerkiksi miten metsänhoidon keinot vaikuttavat lajien monimuotoisuuteen, voivat olla jossain määrin ristiriitaisia. Tutkijat kuitenkin jatkuvasti yrittävät selvittää keinojen vaikuttavuutta ja parantaa tietämystä, jotta löydettäisiin parhaat keinot edistää kestävää metsänhoitoa ja samalla ehkäistä metsäpaloja, Kuusela sanoo.

Suomessa ei ole nähty yhtä pahoja metsäpaloja kuin Yhdysvalloissa. Tätä selittää mm. Suomen laaja metsätieverkosto, ilmasto, vesistöjen iso määrä sekä aktiivinen metsänhoito, jotka kaikki lisäävät metsien sietokykyä paloille ja pienentävät riskiä.

Etlan tutkija Olli-Pekka Kuuselan mukaan metsäpalojen yleistymisen syiden ymmärtämisessä ja ratkaisukeinojen arvioimisessa kyse on myös julkisten resurssien tehokkaasta allokoinnista sekä talouteen ja markkinoihin liittyvien vaikutusten arvioinnista.

Taloustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta ympäristöriskien, kuten metsäpalojen, yleistymisen juurisyiden ymmärtäminen ja ratkaisukeinojen arvioiminen on kiinnostavaa monestakin syystä. Työssä yhdistyvät laajasti kysymykset julkisten resurssien tehokkaasta allokoinnista, hyötyjen ja vahinkojen mittaamisesta, päätöksenteon mallintamisesta sekä talouteen ja markkinoihin liittyvien vaikutusten arvioinnista.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen kontekstissa on Kuuselan mukaan tärkeää kehittää ratkaisumalleja, joissa paloriskin vähentäminen metsissä olisi taloudellisesti kannattavaa toimintaa, ja jotka kannustavat korkean riskin alueilla asuvia kotitalouksia vähentämään omaa altistumistaan riskien voimistumiselle.

 

Olli-Pekka Kuusela on työskennellyt apulaisprofessorina Oregonin osavaltion yliopiston (Oregon State University) metsätieteellisessä tiedekunnassa ja hän on myös väitellyt tohtoriksi metsätaloudesta Yhdysvalloissa. Kuusela on osa Tero Kuusen johtamaa Makrotalous ja julkistalous -tutkimusryhmää ja hän vahvistaa osaamisellaan Etlan ilmastopolitiikkaa ja ympäristötaloustiedettä koskevaa osaamista. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on ottanut kiinteästi tutkimuksen fokukseen myös ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät toimet. Kuuselan tutkimusteemat keskittyvät ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen tähtäävien politiikkatoimenpiteiden markkina- ja hyvinvointivaikutuksiin.

 

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. Kaikki uuden tuotantokauden jaksot ja aiemmat tuotantokaudet ovat katsottavissa EtlaTalksin Youtube-kanavalla.

 

Videon tekijät:

Toimittaja: Tapani Mäkinen/Veräjämäen Viestintä Oy
Kuvaaja: Rauno Westerlund/Wester Production Oy
Editointi: Justiina Airas/Etla