Etla ennusti tarkimmin – euroalueen konsensusennusteessa voitto meni Markku Lehmuksen tiimille

Etla on voittanut kilpailun euroalueen tarkimmista talousennusteista vuonna 2021. Tutkimusyhtiö Consensus Economicsin ”Forecast Accuracy Award for Euro zone” -palkinto myönnetään vuosittain ennustelaitoksille, jotka osallistuvat kuukausittaisen konsensusennusteen laadintaan euroalueella. Ennusteen tarkkuutta arvioidaan bkt:n ja kuluttajahintojen kehityksen perusteella.

Poikkeuksellisena pandemia-aikana Etla onnistui lopulta ennustamaan tarkimmin koko euroalueen bruttokansantuotteen ja inflaation kehityksen. Tammikuun 2020–joulukuun 2021 välisenä aikana laaditut kuukausittaiset arviot bruttokansantuotteen ja kuluttajahintojen eli inflaation kehittymisestä euroalueella osoittautuivat muita tarkemmiksi ja toivat konsensusennusteessa voiton Etlalle.

Markku Lehmuksen suhdanneryhmä ennusti tarkimmin koko euroalueen bruttokansantuotteen ja inflaation kehityksen.

Ennusteita koskevan tarkkuuskilpailun järjestää vuosittain yksityinen Consensus Economics-tutkimusyhtiö Britanniassa.

Kuvio alla näyttää Etlan ennusteryhmän suorituksen verrattuna paneelin muihin ennusteisiin. Kuviossa Etlan ennusteet, konsensusennuste sekä ennusteiden vaihteluväli. Vihreä piste näyttää lopullisen euroalueen bruttokansantuotteen tuloksen vuonna 2021.

Euroalueen BKT-kasvuennusteet 2021, voittajan ennusteiden tarkkuus & konsensusennuste

Alla olevassa kuviossa Etlan kuukausittaisten inflaatioennusteiden sijoittuminen suhteessa muihin paneeliin osallistuneiden ennustelaitosten arvioihin. Kuviossa Etlan ennusteet, konsensusennuste sekä ennusteiden vaihteluväli. Vihreä piste näyttää lopullisen euroalueen inflaation tuloksen vuonna 2021.

Euroalueen inflaatio- ja kuluttajahintaennuste 2021, voittajan ennusteiden tarkkuus & konsensusennuste

 

 

Consensus Economics on Lontoossa toimiva yksityinen tutkimusyhtiö, joka laatii kuukausittaisia makrotalousennusteita ja -analyysejä G7-maiden, Euroopan-, Aasian- ja Latinalaisen Amerikan maiden talouden kehityksestä. Konsensusennusteidensa pohjana Consensus Economics käyttää eri pankkien ja yksityisten tutkimuslaitosten laatimia kuukausiennusteita ja asiantuntijaverkostoa yli sadassa maassa. Yhtiön konsensusennusteet ovat niin yritysten kuin julkisen hallinnonkin käytössä ympäri maailmaa.

Lue lisää konsensusennusteiden laadinnasta

Consensus Economics – G7 & Western Europe 2021 Forecast Accuracy Award Winners