EtlaTalks: tutkimushanke etsii keinoja innovaatiotoiminnan tehostamiseksi

Viime vuosikymmeninä kansantaloudet eivät ole onnistuneet kestävän talouskasvun edistämisessä. Niiden olisi pitänyt tuottaa innovaatioita ja ylläpitää niitä tukevia markkinarakenteita, mutta näin ei ole käynyt. Korona on osaltaan nostanut esille nykyisen talouden ongelmakohtia. EtlaTalks-hankevideoissa esitellään tällä kertaa Etlan ja Turun yliopiston yhteistä REGROW-tutkimushanketta. Nelivuotisessa hankkeessa etsitään uusia keinoja tehostaa innovaatiotoimintaa sekä edistää kestävää talouskasvua. Videolla käsitellään myös hankkeessa jo julkaistua Etlan tutkimusta ex-nokialaisten urapoluista.

Koronapandemia, ilmastonmuutos ja pitkäaikainen talouden pysähtyminen muokkaavat uudelleen yhteiskunnallista maisemaa eikä Suomi ole tästä poikkeus. Jotta talouskasvu saataisiin kestävälle kasvu-uralle, edellyttää se innovatiivisuuden elvyttämistä sekä investointeja yhteiskuntien sietokykyyn. Tämän tavoitteen edistämiseen pyrkii Etlan ja Turun yliopiston yhteinen tutkimushanke “REGROW – kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla“.

– Tuottavuus on kasvanut heikosti sekä Suomessa että muualla maailmassa. Business Finlandin rahoittamassa REGROW-hankkeessa haemme vastauksia siihen, miten innovaatioiden synty on muuttunut viime vuosikymmenien aikana ja miten eri maat pyrkivät nyt tuottamaan uusia innovaatioita, toteaa videolla hanketta vetävä Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi.

Korona on nostanut esiin monia globalisoituneen ja digitalisoituneen talouden haasteita. Kestävän kasvun maailmassa yritysten tulisi pyrkiä säilyttämään innovatiivisuutensa sekä häiriönsietokykynsä, vaikka merkittävä osa yritysten ydintoiminnoista onkin nykyään ulkoistettu yritysten ulkopuolelle. Hankkeessa etsitään uusia keinoja innovaatioiden tehostamiseksi koronapandemian aiheuttaman myllerryksen jälkimainingeissa.

Tiedon leviäminen – case ex-nokialaiset

Kun talous toimii hyvin, tieto, ihmiset ja osaaminen virtaavat yritysten ja toimialojen välillä. Etla julkaisi tammikuussa REGROW-hankkeeseen kuuluvan tutkimuksen, jossa tarkasteltiin Nokiasta irtisanottujen myöhempiä työuria. Vuosina 2009–2014 Nokiasta lähti bruttona yli 20 000 henkilöä. Ex-nokialaisten osaamiselle on kuitenkin löytynyt uutta käyttöä hyvin erilaisista työpaikoista.

– Kolme neljäsosaa ex-nokialaisista on löytänyt uuden työpaikan. Suurin osa on työllistynyt palvelualalle, suurimpana rekrytoijana on ollut ict-palveluita tuottava ala. Lopulta Suomi selvisi siis todella hyvin ICT-alan todella rajusta rakennemuutoksesta, toteaa videolla Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Etlan tutkimusjohtajat Jyrki Ali-Yrkkö ja Tero Kuusi.

 

REGROW – kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla -tutkimushankkeessa etsitään välineitä innovaatiotoiminnan tehostamiseksi sekä innovaatioiden tuottavuuden kasvattamiseksi. Lisäksi hankkeessa etsitään keinoja edistää kestävää talouskasvua sekä parantaa yhteiskuntien sietokykyä.

Etlan kanssa yhteistyössä hanketta toteuttaa Turun yliopisto. Mukana ovat lisäksi Stanfordin yliopisto, Waterloon yliopisto, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Oxfordin yliopisto. Vuoteen 2023 asti kestävää hanketta rahoittaa Business Finland.

Tutustu REGROW-hankkeeseen

 

EtlaTalks-videosarja esittelee paitsi Etlan tutkijoita, myös käynnissä olevia tutkimushankkeita. REGROW-hankevideon on tuottanut Veräjämäen Viestintä Oy. Videolla puheenvuoronsa pitävät hanketta vetävä Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi sekä ex-nokialaisten urapolkuja tarkastelleesta tutkimuksesta vastannut tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.