ICT-alan rakennemuutos – Mihin ex-nokialaiset päätyivät?

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Nokiasta 2009–2014 lähteneiden henkilöiden työllistymistä. Tulosten mukaan nämä henkilöt ovat myöhemmin työllistyneet varsin hyvin. Tuoreimpien tietojen mukaan yli kolme neljäsosaa heistä on löytänyt uuden työpaikan ja työttömänä on 9,6 prosenttia. Loput ovat pääosin opiskelemassa tai eläkkeellä. Korkeakoulutetut ja Nokiassa ylemmissä toimihenkilötehtävissä työskennelleet henkilöt ovat työllistyneet muita paremmin. Uusi työpaikka on useimmiten löytynyt palvelualoilta. Työllistymisessä on myös alueellisia eroja. Pohjois-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Keski-Suomessa ex-nokialaisten työllistyminen on ollut helpompaa kuin Varsinais-Suomessa.

Structural Change in the ICT Sector – Where Have Former Nokia Employees Ended up?

Abstract

This study examines the employment status of workers who left Nokia during the period 2009–2014. The results reveal that the workers were quite successful in finding employment. According to the latest available data, more than three-quarters of these individuals found a new job, while the share of unemployed was 9.6 percent. The remaining share of ex-employees retired or started to study. Workers with higher education and workers who had held senior officer positions at Nokia were more successful in finding a new job than others. New jobs were often found in the service sector. Some regional differences existed in the employment of the former Nokia employees: finding employment was more successful in North Ostrobothnia, Uusimaa and Central Finland than in Southwest Finland.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
REGROW - kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 108
Päiväys
18.01.2021
Avainsanat
ICT-ala, Rakennemuutos, Nokia, Työllistyminen, Työntekijä, Henkilöstö
Keywords
ICT, Structural change, Nokia, Employment, Employee, Personnel, Find employment
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J01, J21, J23, J64, L16
Sivuja
17
Kieli
Suomi