EtlaTalks: Rutiininomainen työ roboteille, mitä jää meille?

Rutiininomainen työ on työtä, joka on ohjelmoitavissa esimerkiksi robottien tehtäväksi ja joka on vaarassa hävitä Suomenkin työmarkkinoilta. Vievätkö robotit työmme, ja mitä on luvassa, siitä keskustellaan EtlaTalks-erikoissarjan “Huomenta Töölöstä” kolmannessa ja viimeisessä osassa. Jari Korkin vieraana on Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij. Hänen viestinsä robottihuoleen on yksinkertaisesti: rauhoittukaa.

Tyypillinen esimerkki rutiininomaisesta työstä on metsurin työ. 1970-luvulla Suomen metsissä työskenteli jopa sata tuhatta metsuria, nyt heitä on enää noin 3000-4000. Toisenlaista rutiininomaista työtä edustavat myös jotkin toimistotyöt, kuten palkanlaskenta. Edellisen kaltaisia töitä on hävinnyt jonkin verran Suomen työmarkkinoilta ja kysymys kuuluu löytyykö näille korvaavia muita töitä.

– Yllättävää on, miten moni vähenevistä, keskipalkkaisista ammateista on pystynyt siirtymään itse asiassa korkeampipalkkaisiin asiantuntijatehtäviin. Avainasemassa on koulutuspolitiikka, huomauttaa ammattirakenteen muutosta tutkinut Etlan Terhi Maczulskij.

Hänen mukaansa Suomen talouden kannalta on hyvä huomata, että ammattirakenteen muutoksiin on työmarkkinoillamme sopeuduttu melko hyvin. Globalisaatio on tuonut mukanaan myös paljon hyvää ja tuottavuus on kasvanut. Tärkeää on myös havaita, että samalla kun monia asiantuntijatöitä voi siirtyä ulkomaille, on kuitenkin edelleen monia töitä, joissa tarvitaan läsnäoloa.

– Työmarkkinat polarisoituvat eli keskipalkkaisten töiden osuus taloudessa vähenee, kun samaan aikaan palkkatyötä nousee toisaalta korkeapalkkaisiin asiantuntija-ammatteihin ja toisaalta pienpalkkaisiin palveluammatteihin. Kun ihmisen taloudellinen tilanne paranee, niin kysytään enemmän palveluja: käydään enemmän kampaajalla, otetaan rakennekynnet tai hankitaan personal trainer. Nämä ovat sellaisia perinteisiä palveluammatteja, joissa tarvitaan henkilö paikallisesti tekemään se työ, Maczulskij arvioi.

Ammattien määrä taloudessa ei ole myöskään vakio.

– Kymmenen vuotta sitten ei esimerkiksi tiedetty mitään sometähdistä. Eikä työn muotokaan enää välttämättä ole se tuttu kahdeksasta neljään. Siihen viestiin, että robotit tulee ja vie meidän työpaikat, sanoisin että rauhoittukaa. Robotit ovat jo aikojen saatossa vieneet työpaikkoja ja uusia työpaikkoja syntyy koko ajan lisää, Maczulskij kiteyttää.

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Huomenta Töölöstä on kolmiosainen erikoissarjamme syyskaudella 2019. Haastattelut on toteutettu yhteistyössä tunnetun tv-toimittajan Jari Korkin kanssa.