EtlaTalks Express: Teknologiajättien yritysostot vähentävät kilpailua

EtlaTalks Express -kesäsarjan kolmannessa jaksossa puhutaan teknologiajättien tekemien yritysostojen vaikutuksesta kilpailuun. Haastateltavana on Etlan tutkija Otto Kässi, joka kertoo tuoreen tutkimuksensa tuloksia. EtlaTalks Express on kesän 2020 erikoissarja, jossa Etlan uudet tutkijat kertovat käynnissä olevasta tutkimuksestaan lyhyissä videohaastatteluissa.

Millaisia vaikutuksia teknologiajättien yritysostoilla on kilpailulle?

– Olemme löytäneet aika vahvaa evidenssiä siitä, että teknologiajättien yritysostot vähentävät kilpailua. Yritysosto yksillä markkinoilla vähentää tutkimustemme mukaan uusien yritysten markkinoille tuloa seuraavina vuosina, Otto Kässi sanoo.

Uusien yritysten markkinoille tulo on tärkeää esimerkiksi uusien innovaatioiden syntymisen kannalta. Jos teknologiajätit pystyvät estämään uusien kilpailijoiden markkinoille tulon, vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä esimerkiksi heikompina tuotteina, suppeampana valinnanvarana markkinoilla ja viime kädessä alhaisempana hyvinvointina.

Teknologiajättien yritysostot näyttävät tutkimuksen mukaan aiheuttavan myös verkostovaikutuksia. Yhdellä markkinalla – erityisesti, jos kyseessä ovat niin kutsutut dataintensiiviset markkinat – tapahtuva yritysosto näyttää vähentävän kilpailua myös muilla läheisillä markkinoilla.

Kässi on tutkinut teknologiajättien yritysostojen vaikutusta kilpailuun yhdessä Etlan tutkimusjohtajan Heli Kosken kanssa. Tämän lisäksi hän on ollut pitkään kiinnostunut alustataloudesta, lähinnä erilaisista digitaalisista työnvälitysalustoista ja keikkatyöstä. Kässin, Fabian Braesemannin ja Vili Lehdonvirran digitaalisiin työnvälitysalustoihin keskittynyt tutkimus julkaistiin hiljattain Information, Communication and Society -journaalissa, joka keskittyy informaatioteknologian vaikutuksiin yhteiskunnallisessa tutkimuksessa.

 

LUE MYÖS:

Braesemann, Fabian – Lehdonvirta, Vili – Kässi, Otto:  ICTs and the urban-rural divide: can online labour platforms bridge the gap? Information, Communication & Society.

Datajätit luoneet “kuolemanlaakson” markkinoille pyrkiville uusille yrityksille – EU:n puututtava kilpailua vääristäviin yritysostoihin. (Etla-tiedote 23.6.2020)

Koski, Heli – Kässi, Otto – Braesemann, Fabian: Killers on the Road of Emerging Start-ups – Implications for Market Entry and Venture Capital Financing. (Etla Working Papers 81)

 

 

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. EtlaTalks Express on kesän 2020 erikoissarja, jossa Etlan uudet tutkijat kertovat lyhyissä haastatteluissa parhaillaan meneillään olevasta tutkimuksestaan.