Killers on the Road of Emerging Start-ups – Implications for Market Entry and Venture Capital Financing

Koski HeliKässi OttoBraesemann Fabian

Abstract

This paper empirically studies the effect of acquisitions made by the large US-based technology companies on the entry dynamics and venture capital financing in different product markets. We use data from 742 product markets globally, distinguishing the US and European markets, for the years 2003-2018. The estimation results based on the difference-in-differences estimation suggest that the technology giants’ buyouts subsequently reduced market entry rates and decreased available venture capital funding in the target product markets of tech giants’ acquisitions. In other words, the acquisitions of technology giants seem to generate the so-called kill zone effect. Our empirical analysis further suggests that this effect was strengthened during the 2010s when large technology companies gained increasing access to user data. Furthermore, we find that technology giants’ acquisitions of platform companies have decreased market entry in non-platform markets. In the US, unlike in the EU area, also available venture capital financing has declined in such non-platform markets from which technology giants have acquired companies.

Teknologiajättien yritysostojen vaikutus yritysten markkinoille tuloon ja pääomasijoituksiin

Tiivistelmä

Tämä tutkimus tarkastelee suurten yhdysvaltalaisten teknologiajättien yritysostojen vaikututusta yritysten markkinoille tuloon ja niiden saamiin pääomasijoituksiin. Tutkimuksen aineisto kattaa 742 tuotemarkkinaa globaalisti, erottaen Yhdysvaltojen ja Euroopan markkina-alueet, vuosina 2003–2018. Aineistoanalyysimme viittaa siihen, että teknologiajättien yritysostot ovat vähentäneet selvästi uusien yritysten markkinoille tuloa ja pääomasijoituksia sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa tuotemarkkinoilla, joilta teknologiajätit ovat ostaneet yrityksiä. Toisin sanoen, teknologiajättien yritysostot näyttävät luovan nk. kuolemanlaakso -vaikutuksen markkinoilla. Löydämme myös näyttöä siitä, että kuolemanlaakso -vaikutus on vahvistunut 2010-luvulla teknologiajättien käytettävissä olevan henkilödatan määrä kasvun myötä. Teknologiajättien alustayritysostot ovat vähentäneet uusien yritysten markkinoille tuloa myös muilla kuin alustamarkkinoilla. Yhdysvalloissa, toisin kuin EU-alueella, seurauksena on ollut myös yritysten saamien pääomasijoitusten määrän pieneneminen ei-alustamarkkinoilla, joilta teknologiajätit ovat ostaneet yrityksiä.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 81
Päiväys
01.07.2020
Avainsanat
Yritysostot, Pääomasijoittaminen, Kilpailu, Teknologiajätit
Keywords
Acquisitions, Venture capital funding, Competition, Technology giants
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
G24, G34, L1, L41
Sivuja
26
Kieli
Englanti