Etlan Juri Mattilan ja Timo Seppälän tutkimus julkaistu arvostetussa akateemisessa journaalissa

Etlan tutkijoiden Juri Mattilan sekä Timo Seppälän tutkimus on julkaistu arvostetussa akateemisessa Computers in Industry -journaalissa. Tutkimuksessa tarkastellaan teollisuuden haasteita yksilöllisen tuotedatan kaupallistamisessa. Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa yhteistyössä tuotettu julkaisu kiteyttää viiden vuoden tutkimustyön tulokset.

Teolliset tuotteet tuottavat arvokasta tietoa yksilöllisten elinkaartensa aikana. Etlan tutkijoiden Juri Mattilan ja Timo Seppälän tuoreen tutkimuksen Blockchain-based deployment of product-centric information systems (Computers in Industry, Vol 125) mukaan tuoteyksilöiden elinkaaridatan hyödyntämisessä piilee valtava potentiaali, mutta yhteistyötä ei ole toistaiseksi saatu toimimaan. Osa haasteellisuudesta juontaa juurensa tietojärjestelmien teknisistä rajoitteista. Yhteisen tuotedata-alustan puuttuessa tietojen yhteiskäyttö on hankalaa ja tiedot pirstaloituvat helposti. Toinen keskeinen haaste liittyy toimijoiden osallistamiseen ja oikeanlaisten kannustinten löytämiseen yhteistyön ohjaamiseksi.

– Kuluttajapuolella asiakkaat luovuttavat tietojansa digialustoille kernaasti, jos he sitä vastaan saavat jonkinlaisia pieniäkin ilmaisetuja. Teollisuudessa näin ei ole, vaan datan luovuttamisesta muualla hyödynnettäväksi halutaan kunnon korvaus. Toistaiseksi tähän ei ole löydetty sopivaa teknistä ratkaisua, eikä yhteistä tahtotilaa. Siitä toimijat ovat kuitenkin yksimielisiä, että jonkinlaista täysin uutta lähestymistapaa tarvitaan tilanteen ratkaisemiseksi, Juri Mattila kuvailee.

Mattilan, Seppälän, Pellervo Valkaman, Taneli Hulkkisen, Kary Främlingin ja Jan Holmströmin tutkimus tarkastelee sitä, onko yksilöllistä tuotedata-alustaa mahdollista synnyttää teollisuuteen avoimena hajautettuna järjestelmänä. Lohkoketjuteknologian avulla järjestelmän kannustinrakenteet voidaan suunnitella alusta alkaen siten, että alustan tuottaminen ja tuotedatan luovuttaminen on osapuolille kaupallisesti kannattavaa.

– Kryptovaluutasta puhutaan paljon, mutta sen rooli hajautettujen digialustojen koossa pitävänä ”liimana” on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kyse on kokonaisvaltaisesta tietojärjestelmien suunnittelufilosofian muutoksesta, jossa koko alustaratkaisu synnytetään kannustinrakenne edellä. Tämä näkökulma tulisi vahvemmin huomioida myös teollisten järjestelmien suunnittelussa, sillä se luo täysin uudenlaiset puitteet eri toimijoiden väliselle yhteistyölle, Etlan Mattila toteaa.

Tutkimuksessa todetaan, että teolliset järjestelmät eivät vielä ole kehityksessä riittävän pitkällä, jotta konseptoitua menetelmää olisi nykyisellään mahdollista tehokkaasti hyödyntää. Teollisten investointien pitkistä elinkaarista johtuen suunnittelufilosofian muutos on kuitenkin syytä huomioida laite- ja tietojärjestelmähankinnoissa jo nykyisellään.

 

Computers in Industry on vertaisarvioitu akateeminen journaali, joka keskittyy uusien tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistapojen tarkasteluun teollisissa arvoketjuissa. Tutkimus tuotettiin osana Berkeleyn yliopiston ja Etlan välistä BRIE-ETLA -yhteistyöhanketta. Julkaistu artikkeli on osa Mattilan tänä keväänä valmistuvaa väitöstutkimusta ’Blockchain Systems as Multi-sided Platforms’.