Etlan Aki Kangasharju kuultavana hallitusneuvottelujen työllisyystyöryhmässä

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju oli maanantaina 8. toukokuuta kuultavana hallitusneuvottelujen työryhmätyössä. Kangasharju kävi kertomassa asiantuntijana näkemyksensä siitä, miten Suomen työllisyyttä voitaisiin parantaa. Työllisyys on aiheena “Hyvinvointi syntyy työstä”-reformipöydässä. Hallitusneuvotteluissa kuullaan eri asiantuntijoita osana työryhmien työtä.

Parhaillaan käytäviin hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet päättävät, keitä he haluavat hallitusohjelman työryhmätyössään kuulla. Hallitusohjelmasta neuvottelevat pääministeripuolue kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

Tulevan hallitusohjelman asiakysymysten käsittely on jaettu eri työryhmiin ja puolueet neuvottelevat kaikkiaan kahdeksassa eri reformipöydässä, joilla on 18 alatyöryhmää eli jaostoa.

Kuultavat asiantuntijat edustavat esimerkiksi ministeriöitä, virastoja, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja järjestöjä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju kutsuttiin kuultavaksi kokoomuksen kansanedustajan Arto Satosen vetämään “Hyvinvointi syntyy työstä”-reformipöytään maanantaina 8. toukokuuta.

Viiden kohdan ohjelmalla lisää työllisiä ja julkinen talous vahvemmaksi

Kangasharju esitteli reformipöydän neuvottelijoille viiden kohdan ohjelman, jolla Suomen julkinen talous vaalikauden aikana vahvistuisi ja maahan saataisiin lisää työllisiä. Hänen mukaansa tulevalla vaalikaudella on laitettava Suomen kilpailukyky kuntoon, lisättävä maahanmuuttoa, vähennettävä työttömyyttä ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää sekä korjattava työn vastaanottamisen kannustimet kuntoon.

Konkreettisista toimista Kangasharju ehdottaa mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämistä 9-12 kuukauteen. Näin työllisyysaste nousisi prosenttiyksiköllä (30-40 000 työllistä) ja julkinen talous kohenisi 400-600 miljoonaa euroa.

Työvoiman ulkopuolella olevia hän kannustaisi töihin mm. leikkaamalla kotihoidontukea ja lyhentämällä opiskeluaikoja. Myös varhaisen eläköitymisen Kangasharju uudistaisi poistamalla 60-65-vuotiailta mahdollisuuden pysyviin ansiosidonnaisen suuruisiin etuuksiin.

Tarkemmin ehdotuksiin voit tutustua liitteenä olevista esityskalvoista.

Nyt muodostettava Petteri Orpon hallitus tavoittelee uusilla päätöksillä sataatuhatta lisätyöllistä hallituskauden aikana.

Lue lisää kannustinloukuista

Etlan Muistioita tulevalle hallitukselle

Lue lisää maahanmuutosta

Liitteet

Aki Kangasharju: esitysdiat

Lataa