Maahanmuutto ja työvoiman riittävyys – taloudellisten vaikutusten arviointia

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan väestön ikääntymisen vaikutusta kansantalouteen ja maahanmuuton mahdollisuutta kompensoida ikääntymisen vaikutuksia. Laskelmiemme mukaan tarvitaan 44 000 hengen nettomaahanmuutto nykyisellä muuton ikä- ja sukupuolirakenteella, jotta syntyvien ja työikäisten ikäluokkien koko saadaan vakaantumaan pysyvästi. Syy näin korkeaan määrään on ennustettu alhainen kokonaishedelmällisyysluku. Pidämme taloudellisten vaikutusten analyysin vertailukohtana Tilastokeskuksen ennustamaa 15 000 hengen maahanmuuttoa ja siihen liittyvää talouden kehitystä.

Taloudellisen analyysin välineenä on dynaaminen yleisen tasapainon malli, joka huomioi muuton vaikutukset esimerkiksi investointeihin. Laskelmat edellyttävät suuren määrän oletuksia muun muassa maahan muuttavan väestön koulutuksesta ja sosiaaliturvan käytöstä, joten niitä on pidettävä vain suuntaa antavina. Tulosten mukaan maahanmuutolla olisi merkittävä positiivinen vaikutus talouskasvulle ja ennen kaikkea julkisen talouden rahoitukselliselle kestävyydelle.

Immigration and the Adequacy of Labor Force – Evaluation of the Economic Effects

Abstract

This Report analyzes the impacts of population ageing on the Finnish economy and the possibilities to avoid its negative effects by increasing net migration. Our calculations show that a yearly net migration of 44,000 persons is needed to stabilize the size of the birth cohorts and the labor force with the current age and gender structure of net migration. The reason for a such high number is the projected low total fertility rate. As a baseline for our economic analysis, we consider future net migration of 15,000 persons, also projected by Statistics Finland.

We utilize in our numerical calculations a dynamic general equilibrium model, which provides, e.g., the change in investments induced by the additional migration. The calculations require many assumptions related, for example, to the educational level and the use of social services of the immigrants. This means that the economic results must be considered as approximate. The results indicate that the assumed immigration would have large positive effects on the economic growth and especially on the fiscal sustainability.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)
Tutkimusryhmät
Työmarkkinat ja koulutus
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 132
Päiväys
03.02.2023
Avainsanat
Maahanmuutto, Väestöennuste, Kansantalous
Keywords
Migration, Population projection, Economy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J11, H68
Sivuja
16
Kieli
Suomi