Selvitys toisen tai useamman korkeakoulututkinnon suorittaneista

Tiivistelmä

Selvityksessä tarkasteltiin korkeakoulutuksen moninkertaista suorittamista. Vuonna 2020 korkeakoulutuksessa aloitti 7 100 sellaista opiskelijaa, joilla oli jo aiemmin suoritettuna vähintään yksi saman tason tutkinto. Heistä neljännes oli suorittanut jo useamman kuin yhden samantasoisen tutkinnon.

Korkeakoulutuksen moninkertainen suorittaminen on lisääntynyt viimeisten 10–20 vuoden aikana selvästi. Vuonna 2020 aloittaneista opiskelijoista jo 10 prosentilla oli aiemmin suoritettuja korkeakoulututkintoja. Suosituin koulutusvaihtoehto oli alempi ammattikorkeakoulututkinto terveys- ja hyvinvoinninaloilla.

Toista tai useampaa korkeakoulututkintoa suorittavat viettävät koulutuksessa lähes yhtä pitkän ajan kuin ensimmäistä tutkintoaan suorittavat. Moninkertainen koulutus kohdistuu enimmäkseen suomenkielisille, naisille ja niille, joilla on jo varsin hyvä työmarkkinatilanne ennen korkeakoulutukseen palaamista.

Toisen tai useamman korkeakoulututkinnon suorittaminen ei näytä johtavan parempaan työmarkkinakehitykseen pitkällä aikavälilläkään. Ansiotulot ja työllisyys laskevat opintojen alettua selvästi, mutta palaavat muutaman vuoden jälkeen opintoja edeltävälle tasolle. Työtulemat jatkavat tämän jälkeen suunnilleen samalla kehityspolulla kuin ne olivat ennen uusien opintojen aloittamista.

Study on Completing Multiple Higher Education Degrees in Finland

Abstract

This brief provides descriptive evidence on completion of multiple higher education degrees in Finland. In the year 2020, there were altogether 7,100 individuals enrolling in higher education who already had higher education degrees. A quarter of them already had more than one higher education degree.

The share of those with prior degrees participating in higher education has been increasing sharply during the past two decades. In the year 2020, ten percent of all new students in higher education had already completed higher education previously. The most common education choice among these students was the field of Health and Welfare in Universities of Applied Sciences.

According to the analysis, students with prior degrees took almost as long to complete the degree when compared to those who were completing their first degree. Women and those whose mother tongue is Finnish are vastly over-presented among those completing multiple degrees. Additionally, these students are performing fairly well in the labor market before returning to higher education.

Completing multiple degrees does not lead to higher income or better employment even in the medium term. There is a drop in the labor market outcomes following the new enrollment in higher education; however, they bounce back to their previous level in a few years. After that, the labor market performance follows a very similar trend to what it was before enrollment.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Raportit - Reports 133
Päiväys
07.02.2023
Avainsanat
Korkeakoulutus, Työllisyys, Ansiot
Keywords
Higher education, Employment, Earnings
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
I21, I23, J31
Sivuja
18
Kieli
Suomi