Etla arvioi: Tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä kaksinkertaistunut

Tekoälyä kehittävien tai sitä liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten määrä on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Etlan tekemän kartoituksen mukaan tekoälyä hyödyntää nyt liki tuhat yritystä eli yritysten määrä yli kaksinkertaistui vuodesta 2017. Tekoälyn käyttö kasvoi erityisesti ohjelmistoyrityksissä sekä liikkeenjohdon konsultoinnissa. Kasvusta huolimatta tekoäly-yritysten määrä Suomessa on vielä varsin maltillinen.

Ensimmäisenä Digibarometrin yhteydessä vuonna 2017 tehdyssä kartoituksessa Suomessa oli 358 tekoälyä kehittävää tai sitä liiketoiminnassaan hyödyntävää yritystä. Vuonna 2019 näitä yrityksiä on jo 947 eli määrä on kasvanut 2,6-kertaiseksi, käy ilmi Etlan tekemästä tuoreesta arviosta. Iso osa tekoälyä hyödyntävistä yrityksistä toimii ohjelmistosuunnittelussa, sen konsultoinnissa ja siihen liittyvässä toiminnassa. Vastaavasti teollisuuden ja kaupan alan yritykset loistavat kartoituksessa poissaolollaan.

– Tälle listalta poissaololle voi olla monia syitä. Yritykset eivät esimerkiksi halua kertoa olevansa mukana tekoälykehityksessä, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtava tutkija Timo Seppälä.

Tekoäly-yritysten 10 merkittävintä toimialaa (prosenttiosuus tekoäly-yrityksistä). Suluissa Tol-2008 -toimialakoodi. Merkittävin osa tekoäly-yrityksistä toimii ohjelmistoalalla. Lähde: Tilastokeskuksen yritysrekisteri ja Vainu.io; ETLA laskelmat.

 

Uusina toimialoina tekoälyä hyödyntävät liike-elämän muut palvelut sekä muu koulutus. Tekoälyä hyödyntävät yritykset ovat varsin keskittyneitä sijainnin suhteen, sillä kaksi kolmasosaa näistä yrityksistä sijaitsee Uudellamaalla. Muualla Suomessa toimii vasta joitakin kymmeniä tekoäly-yrityksiä, mutta potentiaalia kasvavalle tekoälyn hyödyntämiselle olisi olemassa.

– Tekoäly-yritysten kasvualueita ovat Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi ja Keski-Suomi, Etlan Timo Seppälä luettelee.

 

Tekoäly-yritysten lukumäärä maakunnittain (n=947). Kolme neljästä tekoäly-yrityksestä toimii Uudenmaan maakunnassa. Lähde: Tilastokeskuksen yritysrekisteri ja Vainu.io; ETLA laskelmat.

 

Tekoälystä puhutaan tällä hetkellä paljon. Etla kertoi heinäkuun alussa esimerkiksi terveydenhuoltoalan tekoälyteknologioiden saamista pääomarahoituksista (ks. Etla-tiedote). Tekoälyn saamaan huomioon nähden sitä hyödyntävien tai kehittävien yritysten määrä Suomessa on kuitenkin tuoreen arvion valossa varsin maltillinen. Tekoälyä hyödyntävien yritysten suhteellinen osuus on kasvusta huolimatta vielä varsin pieni: Suomessa toimivat tekoälyfirmat kattavat noin 0,3 prosenttia vähintään yhden henkilön työllistävästä yrityskannasta.

Tekoäly vähintään yhden hengen työllistävien yritysten kokojakaumat (henkilöstömäärä Suomessa, prosenttiosuudet). Tekoäly-yritysten joukossa on enemmän suurempia yrityksiä kuin muussa yrityskannassa. Lähde: Tilastokeskuksen yritysrekisteri ja Vainu.io; ETLA laskelmat.

 

Johtava tutkija Timo Seppälä huomauttaa, että arvion tarkkoihin lukuihin tulee suhtautua pienellä varauksella: monet harvemmin verkkosivujaan päivittävät yritykset tai ne yritykset, jotka eivät mainitse verkkosivuillaan hakusanoja, kuten tekoäly ja koneoppiminen, eivät välttämättä ole osuneet kartoitukseen.

Etla kartoittaa tekoälyn käyttöä suomalaisten yritysten liiketoiminnassa hyödyntäen Tilastokeskuksen tuoreinta yritysrekisterin vuositilastoa sekä Vainu.io:n tietokantaa, joka käsittää muun muassa erilaisia digitalisaatioon liittyviä indikaattoreita ja kattaa Suomen koko yrityskannan. Kartoitukseen sisältyvät yhtiömuodot ovat: osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, luonnollinen henkilö, osuuspankki, osuuskunta ja säästöpankki (ks. tarkemmin Digibarometri 2017: Tekoälyn voitto?).

 

Lisätietoja: Johtava tutkija Timo Seppälä, ETLA, +358 46 851 0500, timo.seppala@etla.fi

Liitteet

Kartoitusraportti: tekoäly suomalaisyrityksissä

Lataa

Kartoitusraportti: tekoäly suomalaisyrityksissä

Lataa