Tutkimus aktiivisesta työvoimapolitiikasta (ml. työpankkikokeilun arviointi) ja työttömyysturvasta ja niiden vaikutuksista työttömyyteen ja työllisyyteen [Valmistunut]
Ohjelma: Julkinen talous ja talouspolitiikka Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: STM
Tutkimus aktiivisesta työvoimapolitiikasta (ml. työpankkikokeilun arviointi) ja työttömyysturvasta ja niiden vaikutuksista työttömyyteen ja työllisyyteen [Valmistunut]

Tutkimus aktiivisesta työvoimapolitiikasta (ml. työpankkikokeilun arviointi) ja työttömyysturvasta ja niiden vaikutuksista työttömyyteen ja työllisyyteen [Valmistunut]

Tutkimus koostuu neljästä osasta. Ensimmäisen osan tavoitteena on koota keskeiset tulokset tutkimuksista, jotka arvioivat työttömyysturvaan ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan rakennettujen työllistymiskannusteiden vaikutuksia, sekä pohtia niiden perusteella annettavia yleisiä politiikkasuosituksia näiden kannusteiden rakenteiden parantamiseksi ja niiden implementoinnin tehostamiseksi. Toisessa vaiheessa selvitetään työpankkikokeilusta tähän asti saatuja kokemuksia. Kolmannessa osassa kartoitetaan työttömyysturvaan ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan tehtyjä muutoksia (erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen) sekä tehdään yksilötason tilastoaineistoihin perustuva analyysi näiden muutosten yhteisvaikutuksista työttömyyden kestoon ja laatuun sekä työttömyysjakson jälkeiseen aktiviteettiin (työmarkkina-asemaan). Neljännessä vaiheessa laajennetaan työttömyysturvaan liittyvää analyysia simuloimalla elinkaariaineistolla työttömyysturvassa tehtyjen muutosten kannuste- ja tulonjakovaikutuksia. Tutkimuksen kaikissa neljässä osassa pääpaino on pitkäaikaistyöttömyyden syntyyn, kestoon ja rakenteeseen vaikuttamisessa.