Ura- ja palkkadynamiikka yritysten sisällä ja niiden välillä [Valmistunut]
Ohjelma: Työmarkkinat ja osaaminen Tutkimus alkoi: 2012 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Akatemia
Ura- ja palkkadynamiikka yritysten sisällä ja niiden välillä [Valmistunut]

Ura- ja palkkadynamiikka yritysten sisällä ja niiden välillä [Valmistunut]

Taloustieteessä on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota yritysten sisäisiin ilmiöihin. Yksi merkittävä tutkimusalue on ollut työntekijöiden urakehitys yrityksissä. Tässä hankkeessa aihetta lähestytään uudella tavalla, käyttäen yhdistettyä työntekijä-työnantaja -paneeliaineistoa.

Hanke jakautuu kolmeen aihealueeseen. Ensiksi, työntekijöiden urakehitykseen liittyvät tarkastelut laajennetaan käsittämään työntekijöiden siirtymisen yrityksestä toiseen. Tämä on merkittävä avoin tutkimusalue, johon vasta viime aikoina on alettu kiinnittää huomiota. Toiseksi, erilaisia ylennyksiin liittyviä teoreettisia malleja arvioidaan empiirisesti. Aiempi empiirinen tutkimus ei ole pystynyt erottamaan kilpailevia malleja toisistaan, mutta tässä hankkeessa hyödynnetään tuoretta empiiristä viitekehystä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kolmanneksi, hankkeessa tutkitaan aivan uusia kysymyksiä, kuten ylennysten ja alennusten pitkän aikavälin vaikutuksia.