Ura- ja palkkadynamiikka yritysten sisällä ja niiden välillä
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2012 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Akatemia

Tutkimuksesta vastaa:

Ura- ja palkkadynamiikka yritysten sisällä ja niiden välillä

Ura- ja palkkadynamiikka yritysten sisällä ja niiden välillä

Taloustieteessä on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota yritysten sisäisiin ilmiöihin. Yksi merkittävä tutkimusalue on ollut työntekijöiden urakehitys yrityksissä. Tässä hankkeessa aihetta lähestyttiin uudella tavalla, käyttäen yhdistettyä työntekijä-työnantaja -paneeliaineistoa.

Hanke jakautui kolmeen aihealueeseen. Ensiksi, työntekijöiden urakehitykseen liittyvät tarkastelut laajennettiin käsittämään työntekijöiden siirtymisen yrityksestä toiseen. Tämä on merkittävä avoin tutkimusalue, johon vasta viime aikoina on alettu kiinnittää huomiota. Toiseksi, erilaisia ylennyksiin liittyviä teoreettisia malleja arvioitiin empiirisesti. Aiempi empiirinen tutkimus ei ole pystynyt erottamaan kilpailevia malleja toisistaan, mutta tässä hankkeessa hyödynnetään tuoretta empiiristä viitekehystä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kolmanneksi, hankkeessa tutkittiin aivan uusia kysymyksiä, kuten ylennysten ja alennusten pitkän aikavälin vaikutuksia.

Tutkimuksesta vastaa: