Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän uudistaminen Suomen näkökulmasta
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2017 Tutkimus päättyi: 2018 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)
Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän uudistaminen Suomen näkökulmasta

Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän uudistaminen Suomen näkökulmasta

Hankkeen lähtökohtana on Mario Montin ryhmän tekemän EU:n omien varojen järjestelmää koskevan arvion ja sen seurauksena mahdollisen EU:n rahoitusjärjestelmän muuttamisen vaikutukset. On todennäköistä, että komissio tulee esittämään uusia omia varoja nykyisten rinnalle. Uusien varojen tarkoituksena on budjettirahoituksen saamisen lisäksi vahvistaa EU:n yhteismarkkinoita ja jäsenvaltioiden fiskaalista yhteistyötä tai edistää Euroopan laajuista ympäristönsuojelua. Näiden varojen käyttöönoton vaikutusten tutkiminen on tarpeen, jotta Suomi voi tehdä omat perustellut ehdotuksensa.

Hankkeen tavoitteena on arvioida mahdollisten uusien omien varojen vaikutuksia oikeudenmukaisuuden, yksinkertaisuuden, hallinnollisen kustannustehokkuuden ja ohjausvaikutusten kannalta. Vaikutuksia tarkastellaan erityisesti Suomen, mutta myös EU:n toiminnan ja lisäarvon näkökulmasta.

Hanke tehdään yhteistyössä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) kanssa. VATTissa hankkeesta vastaa Seppo Kari.