Velkasuhteet ja hyvinvoinnin rahoitus Suomessa
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2013 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Akatemia
Velkasuhteet ja hyvinvoinnin rahoitus Suomessa

Velkasuhteet ja hyvinvoinnin rahoitus Suomessa

Tutkimuksessa tarkastellaan yksilön ja julkisen sektorin velkoja ja velkasuhteita hyvinvointivaltiossa. Se pohtii yksityisen ja julkisen velan suhdetta ja velan luonteisia julkisia vastuita. Kotitalouksien velkaa käsitellään elinkaarinäkökulmasta. Tutkimuksessa analysoidaan myös eri maiden julkisten talouksien sopeutumiskykyä ja julkisen velan riskipreemion määräytymistä. Lisäksi analysoidaan julkisen sektorin finanssivelan ja muiden vastuiden suhdetta sekä yksityisen velan muuttumista julkiseksi velaksi finanssikriisien yhteydessä.

Tutkimuksesta enemmän englanninkielisillä  sivuilla.