Mobile Services Curriculum – Enabling Mobile Diffusion for Future Mobile Enterprises

Martikainen OlliAntoniac P.Pulli P.

Information Technologies and Control (2005) no. 3

Information om publikationen

Datum
2005
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska