Exponentially Weighted Simultaneous Estimation of Several Quantiles

Martikainen OlliNaumov V.

IAS Transactions on Enformatika, Systems Sciences and Engineering Vol 8, October 2005

Information om publikationen

Datum
2005
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska