OSS production and licensing strategies of software firms

Review of Economic Research on Copyright Issues 2005:2, pp. 111-125

Information om publikationen

Datum
2005
Sidor
14
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska