Finns det plats för alla på arbetsmarknaden? En översikt med fokus på resultat och utmaningar för arbetsmarknadspolitik riktad mot specialgrupper

Arbets- och näringsministeriets publikationer 17/2015

Datum: 10.04.2015   Bilagor: http://www.tem.fi/files/42585/TEMjul_17_2015_web_10042015.pdf
Sidar: 189
Språk: Sveska
Other articles 708