Finns det plats för alla på arbetsmarknaden? En översikt med fokus på resultat och utmaningar för arbetsmarknadspolitik riktad mot specialgrupper

Asplund RitaKoistinen Pertti

Arbets- och näringsministeriets publikationer 17/2015

Information om publikationen

Datum
10.04.2015
Sidor
189
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Svenska
Ladda ner publikationen
www.tem.fi