Finns det plats för alla på arbetsmarknaden? En översikt med fokus på resultat och utmaningar för arbetsmarknadspolitik riktad mot specialgrupper

Asplund RitaKoistinen Pertti

Arbets- och näringsministeriets publikationer 17/2015

Julkaisun tietoja

Sivuja
189
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Ruotsi
Julkaisu muissa palveluissa
www.tem.fi